Ga verder naar de inhoud
Pleidooi
15/06/21

De overgrote meerderheid van de advocaat-bewindvoerders levert prima werk

De overgrote meerderheid van de advocaat-bewindvoerders levert prima werk

Het Laatste Nieuws en Dag Allemaal hebben het over eigen onderzoek waarin zij het hebben over het stijgend aantal klachten over bewindvoerders. Volgens beide media gaat het vooral over klachten rond bewindvoerders die honderden mensen onder hun hoede hebben en daardoor geen menselijk contact met de cliënten kunnen hebben.

Als OVB communiceren wij nooit inhoudelijk over individuele dossiers. De OVB is er alvast niet voor te vinden om advocaten te beperken in het aantal bewindvoeringsdossiers dat zij mogen behandelen. Integendeel. “Hoe meer dossiers een bewindvoerder behandelt, hoe ervarener hij of zij in de materie wordt, “zegt Sofie Demeyer, woordvoerder van de OVB. “Vergelijk het met de medische wereld. Een vrouw met borstkanker heeft wellicht ook meer vertrouwen in een arts die veel borstkankers behandelt en opereert. Als een advocaat 100 of 150 dossiers van bewindvoering heeft dan is dat wel behapbaar. Als een advocaat zich goed laat omringen door administratief personeel voor het papierwerk en investeert in een performant IT-systeem dan kan hij of zij echt wel de nodige tijd uittrekken voor persoonlijk contact met de kwetsbare persoon of zijn vertrouwenspersoon.”

De overgrote meerderheid van de advocaat-bewindvoerders levert zeer goed werk. Als er bewindvoerders zijn die niet deugen dan moet daartegen worden opgetreden.

Hoeveel klachten?

Uit het recentste jaarverslag van het College van Toezicht blijkt dat er bij de lokale balies tussen september 2019 en augustus 2020 in totaal 552 tuchtinbreuken geteld werden. Amper 6 daarvan gingen over inbreuken door advocaat-bewindvoerders. Dat is amper 1 procent van de tuchtdossiers.

In de persartikelen reageert minister van Justitie Vincent Van Quickenborne met een reeks hervormingen die hij wil doorvoeren. De Orde van Vlaamse Balies is niet tegen extra controles op bewindvoerders en een meldpunt voor klachten. De OVB staat achter elk instrument dat het belang van een kwetsbaar persoon ten goede komt.

De OVB kan zich ook vinden in een opleiding voor bewindvoerders. De Orde van Vlaamse Balies wil er zelfs een voortrekkersrol in spelen en heeft een opleiding uitgewerkt die nu bijna op punt staat. Advocaten moeten zich sowieso permanent bijscholen, veel advocaat-bewindvoerders volgen nu al opleidingen die door de Orde georganiseerd of door de Orde als kwaliteitsvol worden beoordeeld. Hoe beter iemand is opgeleid hoe professioneler de bewindvoerder te werk zal gaan.

Zowel de OVB als de Franstalige en Duitstalige koepelorganisatie Avocats.be hebben aan de minister van Justitie hun bemerkingen al overgemaakt rond een ontwerp van Koninklijk Besluit met duidelijke tarieven voor erelonen en kosten bij bewindvoerders. Op dit ogenblik gelden er vaak verschillende regels. Een heldere transparante regelgeving komt de kwaliteit van de dienstverlening te goede.

Deel dit artikel