Ga verder naar de inhoud
Praten
15/06/21

Dit was 2020 voor de OVB

We kunnen terugblikken op een gevuld 2020.

In belangrijke wetgevende dossiers namen we initiatieven om de belangen van de advocatuur en de rechtzoekende optimaal te behartigen. Zo verzetten we ons tegen de uitbreiding van de IOS-procedure en de polygraaftest, waren we kritisch over het wetsvoorstel schuldhulpverlening waarvoor we een alternatief voorstel over schuldcoaching voorstelden en namen we een standpunt in over de terbeschikkingstelling als deel van een termijn voor mogelijke strafuitvoeringsonderbreking.

Het Grondwettelijk Hof bevestigde de unieke positie van advocaten om collaboratieve onderhandelingen te voeren en volgde daarmee ons standpunt. Het Hof vernietigde ook gedeeltelijk de witwaspreventiewet ter bescherming van het beroepsgeheim. En de Raad van State gaf ons gelijk over de verplichtingen rond het UBO-register zodat we het beroepsgeheim konden vrijwaren.

De algemene vergadering keurde het reglement perimeter en de vernieuwde reglementen derdengelden en media goed.

Ook de grondige hervorming van de beroepsopleiding werd goedgekeurd en er kwam een nieuw stagereglement.

We zorgden er ook voor dat de polissen beroepsaansprakelijkheid en insolvabiliteit verlengd werden. Daarnaast zetten we in 2020 volop in op het welzijn van de advocaat.

In september ging de nieuwe bestuursploeg onder leiding van voorzitter Peter Callens van start voor een beleidsperiode van drie jaar.

Tijdens de coronacrisis schakelden we dag op dag een paar versnellingen hoger. Gestuurd door een raad van bestuur die dagelijks bijeenkwam werkten de medewerkers zich uit de naad. De OVB was er om de advocaat en zelfs justitie bij te staan. Daarnaast was er ook grote aandacht voor het welzijn van advocaten. We zullen uit de coronacrisis de waardevolle lessen en knowhow zeker meenemen naar de toekomst.

Lees ons jaarverslag

Deel dit artikel