Ga verder naar de inhoud
Gevangenis tralies
28/08/20

Ebru Timtik is overleden, laten we Aytac Unsal redden

De advocaten Ebru Timtik en Aytaç Unsal, beiden veroordeeld tot respectievelijk 14 en 11 jaar opsluiting, gingen in hongerstaking voor onbepaalde duur om het oneerlijke proces aan te klagen dat verschillende tientallen Turkse advocaten moeten ondergaan. Zij vragen het recht op een eerlijk proces.

Op donderdag 27 augustus vernamen we met ontzetting het overlijden van Ebru Timtik na 238 dagen hongerstaking. Aytaç Unsal is tot op vandaag nog steeds in hongerstaking. Zijn vrijlating werd om gezondheidsredenen reeds eerder geweigerd.

We vragen daarom de onmiddellijke vrijlating van Aytaç Unsal, zodat hij niet hetzelfde lot ondergaat als Ebru Timtik.

Ook vragen wij, zonder verwijl, respect voor het recht op een eerlijk proces, dat door artikel 6 van de Europese Verklaring voor de Rechten van de Mens wordt gegarandeerd, en dat ook Turkije moet respecteren.

Sinds 2017, worden 20 Turkse advocaten, die deel uitmaken van de Progressive Lawyers Association en People’s Law Office, onterecht gerechtelijke vervolgd. Die vervolgde advocaten worden er uitgepikt omdat zij de verdediging op zich nemen van de families van de vermoorde mijnwerkers van Soma en Ermenek, van mensen die ten gevolge van urbanisatie uit huis gezet werden, van familie van overleden slachtoffers van martelingen in politiekantoren en gevangenissen, van veroordeelden omwille van hun vrije meningsuiting, ambtenaren, arbeiders en verdedigers van de vrijheden.

Die advocaten zijn het voorwerp van een politiek proces omdat zij mensen verdedigen die als tegenstaanders van de Turkse overheid beschouwd worden. Ondanks de onafgebroken aanwezigheid van internationale waarnemers, wordt geen recht gesproken waarbij rekening wordt gehouden met onpartijdigheid of onafhankelijkheid.

De beschuldigingen van terrorisme, die die advocaten ten laste gelegd worden, zijn slechts gestoeld op vage verklaringen en anonieme getuigen waarvan er sommige al hebben toegegeven die verklaringen te hebben afgelegd onder psychologische druk.

Die advocaten werden veroordeeld tot een samengetelde straf van 159 jaar opsluiting. Zij werden veroordeeld wegens lidmaatschap van een terroristische organisatie alleen maar omdat zij hun werk deden.

Peter Callens
Verkozen voorzitter Orde van Vlaamse Balies

Deel dit artikel