Ga verder naar de inhoud
Computer
20/04/23

Een beslissing van de vrederechter in jouw zaak kan je nu zelf opvragen via het internet

Voortaan kan je als burger via Just-on-web zoeken of een vrederechter al een uitspraak deed in je zaak. We leggen je even uit hoe je dat kan doen.

Hoe vind je die beslissing van de vrederechter?

Ga naar Just-on-Web.

Je komt terecht om de pagina My Justice en daaronder vind je het vakje “Gerechtelijk dossier”, met behulp van je elektronische identiteitskaart (je eID) of via Itsme kan je kijken of je de beslissing van de vrederechter al kan inkijken.

Eenvoudiger dan vroeger

Om te weten wat de vrederechter in jouw zaak beslist had moest je vroeger wachten op een brief van de rechtbank. Als je niet op die brief wou wachten moest je zelf naar de griffie van de rechtbank gaan en er om een kopie van het vonnis vragen. Nu kan je het vonnis 24u op 24, 7 dagen op 7 zelf opvragen.

Kom je de uitspraak alleen maar te weten als je het zelf opzoekt op de website?

Nee, hoor, wees maar gerust: als je een advocaat hebt dan zal de rechtbank een kopie van het vonnis naar je advocaat mailen.

Als je geen advocaat hebt en de rechtbank heeft een e-mailadres van jou dan zal de griffie jou zelf een e-mail sturen met een link naar Just-on-web.

Heb je geen e-mailadres?

Dan zal de rechtbank jou in een brief laten weten dat er een uitspraak is in jouw zaak. In die brief zal de link naar de website Just-on-web vermeld staan en dan kan je de uitspraak in jouw zaak via je eID of via Itsme raadplegen.

Heb je geen internet?

Dan kan je nog altijd een kopie van het vonnis op papier vragen aan een griffier van de rechtbank, het wordt dan per post naar jou opgestuurd, gratis.

Almaar meer beslissingen van rechters via het internet

Vrederechters behandelen zaken zoals burenruzies, onbetaalde facturen en huurgeschillen. Jaarlijks doen zij zo’n 200.000 uitspraken. Vorig jaar waren het er 213.603 om precies te zijn. Voortaan komen die dus op de website Just-on-Web.

Sinds november 2021 staan ook de uitspraken van politierechters al op diezelfde website. Als je je voor de politierechter moet verdedigen omdat je te snel reed kan je dus ook zelf zoeken welke boete of straf de rechter je opgelegd heeft.

Nog wat cijfers

Doordat nu ook uitspraken van vrederechters digitaal kunnen worden ingekeken zijn er nu jaarlijks al meer dan 460.000 vonnissen opvraagbaar via het internet. Dat is bijna de helft van alle uitspraken die rechtbanken doen op jaarbasis. De minister van justitie maakt zich sterk dat er in najaar een databank klaar is waar je voortaan alle uitspraken van alle rechtbanken en hoven van beroep zal kunnen inkijken.