Ga verder naar de inhoud
Rechtbank
1/02/21

Einde van het moratorium op faillissementen: de advocaat staat klaar om ondernemingen te helpen

Einde moratorium op faillissementen

Het moratorium op faillissementen werd ingevoerd om ondernemingen tijdens de voorbije twee coronagolven te beschermen tegen een gedwongen faillissement. Het moratorium op faillissementen werd echter niet verlengd en liep af op 31 januari 2021.

Invloed op het aantal faillissementen?

Nu het faillissementsmoratorium ophoudt, is de vraag wat de invloed zal zijn op het aantal faillissementen.

De mogelijkheid om zelf het faillissement aan te vragen was immers blijven bestaan. Uit de praktijk blijkt dat het merendeel van de gedwongen faillissementen in het verleden werd uitgesproken op vordering van de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid, de FOD Financiën of andere overheidsinstellingen.

Het valt af te wachten of ondernemingen, die schuldeiser zijn maar tegelijkertijd misschien zelf ook betalingsmoeilijkheden ondervinden door Corona, zelf het initiatief zullen nemen om andere ondernemingen failliet te laten verklaren. Dat zou immers ongewenste kettingreacties teweeg kunnen brengen.

Het is ook af te wachten in welke mate andere begeleidende maatregelen van de overheid, zoals technische werkloosheid en overbruggingsrecht, gehandhaafd blijven en effect behouden.

De advocaat staat klaar om ondernemingen te helpen

De gevolgen van het einde van het faillissementsmoratorium vallen dus moeilijk in te schatten.

Wel is het duidelijk dat ondernemers meer dan ooit in problemen kunnen komen tijdens deze crisis. Een advocaat kan u als ondernemer wegwijs maken in de ingewikkelde regelgeving en u juridisch ondersteunen. Advocaten worden ook vaak aangesteld als curator of gerechtsmandataris en zijn daarom als geen ander vertrouwd met faillissementsrecht.

De OVB denkt constructief mee over oplossingen voor ondernemingen in moeilijkheden

Er zou een pakket maatregelen komen in ruil voor de stopzetting van het moratorium op faillissementen, waaronder een versoepeling van de bestaande regeling omtrent de gerechtelijke reorganisatie en een nieuwe procedure ‘voorbereidend akkoord’.

De minister van Justitie heeft de OVB om advies gevraagd over die nieuwe procedure ‘voorbereidend akkoord’. We hebben onze opmerkingen op dit voorstel overgemaakt aan de minister van Justitie en proberen zo constructief mee te denken over oplossingen om de nefaste gevolgen van de Covid-19-pandemie voor ondernemingen zo veel als mogelijk in te perken.

Deel dit artikel