Ga verder naar de inhoud
Eenzaam in publiek
20/07/20

Gids voor slachtoffers van terroristische aanslagen in het buitenland

Belgische onderdanen of residenten die het slachtoffer worden van een terroristische aanslag in het buitenland worden geconfronteerd met zeer specifieke problemen en vraagstellingen. Waar kan u terecht als dit u overkomt? Hoe moet u eraan beginnen en welke stappen kan/moet u doorlopen?

Om slachtoffers daarbij te kunnen helpen stelde de FOD Justitie in samenwerking met onder meer de Slachtoffercel van het Federaal Parket een stapsgewijze handleiding op. De website behandelt op welke bijstand u kan rekenen tijdens de crisisfase, maar ook de psychologische, sociale, financiële en juridische hulp in de nasleep van de aanslag.

U kan er lezen hoe u gerechtelijke stappen kan ondernemen, hoe u uw rechten kan doen gelden, hoe u informatie kan inwinnen over het verloop van het onderzoek en wie u bijstand kan verlenen.

U vindt alle informatie op www.aanslagenbuitenland.be

Deel dit artikel