Ga verder naar de inhoud
Gevangenis tralies
17/11/21

Justitie strenger, sneller en ... onmenselijker?

Vorige week werd het wetsontwerp om justitie menselijker, straffer en sneller te maken goedgekeurd in de Kamercommissie Justitie. Diverse wetten en bepalingen over justitie komen aan bod, maar de inhoud is niet van die aard dat zij de titel van het wetsontwerp zullen realiseren. Integendeel zelfs, we hebben ernstige bezwaren bij de wijziging van de Interneringswet. Die legaliseert het verblijf van geïnterneerden op de psychiatrische afdeling van de gevangenis. We hebben onze opmerkingen dan ook overgemaakt aan het kabinet en de leden van de Kamercommissie Justitie.

Het wetsontwerp om justitie menselijker, straffer en sneller te maken: een titel die hoge verwachtingen schept. De tekst zelf is helaas minder revolutionair. Hoewel er over de reële impact van dit ontwerp voor de efficiëntie van justitie kan gediscussieerd worden, maakt het hoofdstuk over internering één zaak duidelijk: menselijker wordt het in ieder geval niet.

Het Europees Hof voor de Rechten van de Mens (EHRM) heeft België reeds verschillende keren veroordeeld voor de wijze waarop geïnterneerden behandeld worden in de gevangenissen. Uit de memorie blijkt dat de wetgever zich daarvan bewust is, maar zij is dat ook (en nog meer) van het feit dat het tekort aan plaatsen in de gespecialiseerde inrichtingen en psychiatrische voorzieningen nijpend is.

Het wetsontwerp maakt het daarom mogelijk om geïnterneerden of personen waarvan de invrijheidstelling op proef werd herroepen, in de psychiatrische afdeling van de gevangenis onder te brengen voor de periode tussen de plaatsingsbeslissing en de effectieve plaatsing.

In plaats van structurele maatregelen te nemen, wordt ervoor gezorgd dat de problematische situatie die reeds op het terrein werd toegepast nu ook wettelijk is vastgelegd. Dat is geen mens(enrecht)elijke oplossing.

Gevangenissen zijn geen adequaat kader voor geïnterneerde personen. De infrastructuur voldoet niet aan de vereiste opvangvoorzieningen en er heerst een reëel tekort aan gekwalificeerd personeel voor de behandeling van psychiatrische stoornissen.

Daarom verzetten wij ons als Advocaat.be, samen met onze Frans- en Duitstalige tegenhanger Avocats.be, tegen dit hoofdstuk uit het wetsontwerp. We hebben onze opmerkingen overgemaakt aan het kabinet en de leden van de Kamercommissie Justitie.

Deel dit artikel