Ga verder naar de inhoud
16/10/18

KB DPA-deposit gepubliceerd

Vandaag werd een Koninklijk Besluit Info gepubliceerd dat bepaalt dat de minister van Justitie kan opleggen aan bepaalde beroepsgroepen om de door hun beroepsorganisatie beheerde informaticasystemen te gebruiken om toegang te krijgen tot de informaticasystemen van Justitie, zoals e-Deposit en e-Box.

Om dit te concretiseren voor de advocatuur volgde meteen een Ministerieel Besluit, dat van DPA-deposit het enige systeem maakt dat advocaten kunnen benutten voor het elektronische neerleggen van stukken en conclusies. KB en MB treden onmiddellijk in werking.

DPA-deposit

DPA is het online uitwisselingsplatform waarlangs de advocaat digitaal conclusies, bewijsstukken en andere documenten verzendt naar alle Belgische hoven en rechtbanken, confraters en derde partijen. Het platform werd ontwikkeld door de Orde van Vlaamse Balies en de Ordre des Barreaux francophones et germanophone, met de steun van Justitie.

Veilig portaal

Begin september drukte de Gegevensbeschermingsautoriteit in een advies nog haar bezorgdheden uit over o.a. de veiligheid van het DPA-platform. Naar aanleiding van dat advies overlegden beide Ordes intens met Justitie. Ze volgden het advies over de gehele lijn. Toegang via het DPA-platform biedt bijkomende zekerheden over de hoedanigheid, de mandaten en de toegangsmachtigingen van de advocaat als gebruiker van de systemen van Justitie.

De inwerkingtreding van het Koninklijk Besluit en het Ministerieel Besluit leidt er concreet toe dat, als een advocaat conclusies, stukken, memories en begeleidende brieven wil neerleggen via een elektronische weg, hij daarvoor DPA-deposit gebruikt.

Door een strikte authenticatie van de neerleggende advocaat, via de advocatenkaart, wordt een hoger niveau van cybersecurity gegarandeerd. Ook zijn kantoormedewerkers zullen, via een beveiligde toegang, kunnen aanloggen op het platform om in opdracht van de advocaat documenten neer te leggen op een beveiligde manier.

Enkele DPA-features op een rijtje

  1. Up-to-date adresgegevens van alle Belgische rechtbanken en advocaten
  2. Online neerlegging mogelijk bij bijna elke Belgische rechtbank
  3. Assistentie in de applicatie bij het ingeven van het correcte rolnummer
  4. Duidelijk overzicht van de status van uw neerlegging in de DPA-box
  5. Integratie met verschillende kantoorsoftwarepakketten Info
  6. Delegatie naar kantoormedewerkers
  7. Gelijktijdige verzending naar confraters, cliënten en derden


Vragen over DPA-deposit?

Deel dit artikel