Ga verder naar de inhoud
Kind op weg
1/08/18

Kinderrechten belangrijker dan de administratieve situatie ouders

Kinderen van illegalen worden in ons land samen met hun ouders opgesloten in gesloten centra, de zogenaamde “family units”. Het zijn de aparte gezinsverblijven op het domein van het gesloten centrum 127bis in Steenokkerzeel. De Orde van Vlaamse Balies, die alle Vlaamse advocaten groepeert, wijst erop dat het Europees Hof voor de Rechten van de Mens België al bij herhaling heeft veroordeeld omdat kinderen van hun vrijheid worden beroofd omwille van omstandigheden waar ze zelf niet verantwoordelijk voor zijn. “Het maakt daarbij niet uit hoe die opsluiting wordt genoemd, zegt woordvoerder Hugo Lamon, “het resultaat is dat het ontnemen van hun vrijheid aan kinderen een traumatische ervaring oplevert. Zij moeten niet boeten omwille van de administratieve situatie van hun ouders.

De Orde van Vlaamse Balies wijst op het juridische kader, zoals dat verankerd is in internationale verdragen die België ook heeft onderschreven:

  • Art. 3 van het Internationaal Verdrag voor de Kinderrechten verzet zich tegen de opsluiting van minderjarige kinderen.
  • Het opsluiten van minderjarige kinderen is bovendien in strijd met art. 3 van het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens, dat onder meer een onmenselijke en vernederende behandeling verbiedt, alsook met art. 5 van hetzelfde verdrag, nl. het recht op vrijheid en veiligheid.


Indien zou geopteerd worden om de kinderen te scheiden van hun ouders, met de bedoeling ouders op te sluiten en kinderen elders onder te brengen, is er ook een juridisch probleem:

  • Art. 9 van het Internationaal Verdrag voor de Kinderrechten verbiedt dat kinderen tegen hun wil gescheiden worden van hun ouders, behalve wanneer die scheiding nodig is in het belang van het kind.
  • Art. 8 van het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens inzake het recht op eerbiediging van privé-, gezins-, en familieleven laat een dergelijke scheiding ook niet toe.


De Orde van Vlaamse Balies wenst zich niet in de plaats te stellen van de politieke beleidsmakers, maar wijst erop dat het beleid rekening moet houden met de mensenrechten. Het belang van kinderen moet altijd voorgaan op andere overwegingen, omdat kinderen als kwetsbaren in de samenleving een bijzondere bescherming verdienen.

Deel dit artikel