Ga verder naar de inhoud
TV pers
27/01/20

Marjan Justaert en Christof Vanschoubroek (De Standaard) winnen 3e Persprijs OVB

De Standaard-journalisten Marjan Justaert en Christof Vanschoubroek winnen de derde Persprijs van de Orde van Vlaamse Balies voor hun artikelenreeks ‘De Onzichtbare Macht’. Ze kregen zonet de prijs ter waarde van € 7.500 uit de handen van voorzitter Edward Janssens tijdens de jaarlijkse nieuwjaarsreceptie van de OVB.

De motivering van de jury luidt als volgt:

“De artikelenreeks biedt inzicht in een weinig bekend karakteristiek gegeven van onze rechtstaat. Mogelijk is het zelfs typerend voor de hele verstrengeling van elites in België. Wat blijkt namelijk uit deze reeks? Belgische wetten worden vaak door ghostwriters geschreven buiten het parlement. Twee journalisten van De Standaard hebben op voortreffelijke wijze dit kluwen proberen te ontwarren en wijzen daarbij ook op de delicate positie van sommige advocaten. Hoewel de serie voor een bijzondere levendige discussie heeft geleid bij het jureren, waren de juryleden het erover eens: dit is uitstekende journalistiek, waar er méér van zou moeten zijn. De lezer krijgt uiteindelijk het laatste woord. De journalisten belichten verschillende facetten van het gebruik, zijn erg kritisch, maar laten de lezer uiteindelijk toe een eigen mening te vormen. Wel zijn ze erg duidelijk in hun eindconclusie: meer transparantie is nodig, want dat advocaten/academici worden ingehuurd om wetteksten bij elkaar te schrijven, kan wel degelijk tot belangenconflicten leiden.”

De twee andere genomineerden waren:

  • Lars Bové en David Adriaen met ‘Postbus Luxemburg’ (De Tijd)
  • Fatma Taspinar en Wouter Heymans met ‘Mij overkomt het niet’ (VRT)


De jury bestond uit:

  • Mr. Gracy Saerens (juryvoorzitter): bestuurder communicatie, advocaat
  • Stafhouder Kathleen Vercraeye: advocaat
  • Ides Debruyne: Stichter Fonds Pascal Decroos, journalism.eu, VVOJ
  • Mr. Elke Cloots: docent Mediarecht UA, advocaat
  • Prof. Baldwin Van Gorp: professor Journalistiek KU Leuven

De persprijs bedraagt € 7.500 en wordt sinds 2013 om de drie jaar uitgereikt. De bedoeling is om de kwaliteit van de journalistiek over het recht in het algemeen en de rechtbankverslaggeving in het bijzonder te bevorderen en te belonen.

In 2017 won Dirk Leestmans (VRT) met de Panorama-uitzending ‘Euthanasie in de gevangenis’. Lars
Bové en Bart Haeck (De Tijd) kregen in 2014 de allereerste Persprijs voor hun artikelenreeks over
criminele vermogens.

Studentenprijs

Naast de driejaarlijkse persprijs werd tijdens de nieuwjaarsreceptie ook de OVB Studentenprijs
uitgereikt. Dit jaar kreeg Selin Bakistanli de prijs voor haar masterproef ‘Van aanrecht naar rechtbank.
Leven en lot van de eerste generatie vrouwelijke rechtenstudenten (1882-1922)’. Zij ging naar huis met
€ 2.500.

De OVB reikt de studentenprijs sinds 2007 jaarlijks uit om maatschappelijk onderzoek aan de Vlaamse
universiteiten met de advocatuur als onderwerp te promoten.

Vervolging mensenrechtenadvocaten

De nieuwjaarsreceptie van de OVB stond in het teken van het belang van de rechtsstaat en de rol van
advocaten. De OVB zette vier mensenrechtenadvocaten in de spotlights. Nasrin Sothoudeh (Iran), Jiang
Tianyong (China), Mahienour El-Massry (Egypte) en Lê Quóc Quân (Vietnam) worden vervolgd omwille
van het uitoefenen van hun beroep als mensenrechtenadvocaat.

“Overal ter wereld, zelfs in Europa, worden advocaten het slachtoffer van stalking, fysiek geweld,
bedreigingen, ongerechtvaardigde publieke kritiek en fake news. Zij worden afgeluisterd of
ondervraagd met betrekking tot dossiers van cliënten, moeten abusieve administratieve controles,
onterechte tuchtprocedures of andere vormen van pesterijen ondergaan”, aldus voorzitter Edward
Janssens tijdens zijn toespraak.

Advocaten wereldwijd moeten vrij en onafhankelijk hun werk kunnen uitoefenen, zonder externe druk
of angst voor represailles. Elke burger heeft recht op verdediging door een onafhankelijke en partijdige
advocaat, zonder onderscheid. Maar in de praktijk worden er toch advocaten bedreigd of gehinderd in
hun werk.

Deel dit artikel