Ga verder naar de inhoud
29/06/20

Mensen met schulden mogen geen speelbal zijn van gerechtsdeurwaarderslobby

Door de coronacrisis zullen op korte termijn steeds meer burgers hun schulden niet meer kunnen betalen. Uit het niets werd vorige week een wetsvoorstel ingediend dat morgen al in het parlement zal worden behandeld. Onder het mom van de coronacrisis wordt er daarmee getracht een nieuw monopolie te geven aan de gerechtsdeurwaarders. De Orde van Vlaamse Balies (OVB) verzet zich daar uitdrukkelijk tegen.

Het wetsvoorstel “betreffende tijdelijke en structurele schuldhulpverlening” heeft onder meer de bedoeling om een reeds door een gerechtsdeurwaarderskantoor ontwikkelde databank nu wettelijk verplicht te maken. Het lijkt op wetgeving op bestelling.

De OVB heeft eerder al opgemerkt dat de tekst naast ernstige principiële bezwaren, ook op juridisch-technische gronden problematisch is. Zo wordt in het geheel geen rekening gehouden met de privacyregels.

De gerechtsdeurwaarders willen de situatie rond de coronacrisis misbruiken om een monopolie te verwerven in de afhandeling van schulden. Dat is echter niet hun wettelijke taak. Bovendien zijn ze daar ook niet het best voor geplaatst. De OVB publiceert een uitvoerige studie over de buitengerechtelijke afhandeling van schulden en brengt daarbij de problemen in kaart wanneer de gerechtsdeurwaarder in de plaats komt van de rechter.

De OVB roept de wetgever op om aandachtig te zijn en zich niet te bezondigen aan dagjespolitiek. Mensen met schulden verdienen beter dan dat.

Deel dit artikel