Ga verder naar de inhoud
17/09/19

Niet advocaten, maar toeterende politici op sociale media zijn handelaars in ijdele hoop

De Orde van Vlaamse Balies heeft met verbijstering kennisgenomen van het Twitter-bericht van Theo Francken, die namens de NV-A mee de onderhandelingen voert voor de vorming van nieuwe regeringen in dit land.

Hij gaf commentaar op een arrest van de Raad van State dat een Koninklijk Besluit vernietigt waarin de voormalige staatssecretaris voor Asiel en Migratie de retributie voor een verblijfsvergunning had opgetrokken. De politicus vindt dat een “totaal verkeerd signaal”. Er moet aan herinnerd worden dat de Raad van State alleen maar de wettelijkheid van een besluit onderzoekt, zodat het enige signaal kan zijn dat de voormalige staatssecretaris zijn werk niet behoorlijk heeft gedaan. Een KB moet immers voldoen aan de wet, wat hier dus niet het geval is. De Raad van State is het bevoegde orgaan om daarover te oordelen.

Deel dit artikel