Ga verder naar de inhoud
Gevangenis binnen
4/07/18

Onhoudbare situatie in gevangenissen

De Orde van Vlaamse Balies, die alle Vlaamse advocaten groepeert, roept de minister van Justitie en de cipiers dringend op om een oplossing te vinden voor de huidige onhoudbare situatie in de gevangenissen.

De Orde eist twee zaken: enerzijds moet er een einde komen aan de erbarmelijke detentiecondities in deze hitte. Anderzijds bemoeilijkt de situatie de rechtsgang.

Bestuurder Christian Vandenbogaerde: “Wij ontvingen de afgelopen dagen steeds meer klachten van advocaten die moeilijk contact kunnen krijgen met hun cliënten. Zo worden nog slechts minimaal bezoekmomenten georganiseerd en ontvangen de gedetineerden geen post. Ook worden heel wat dringende verplaatsingen noodgedwongen afgezegd of nodeloos complex gemaakt. Gedetineerden geraken hierdoor vaak niet (tijdig) op de rechtbank. Dat doet afbreuk aan de rechten van de verdediging en het recht op een eerlijk proces.”

Deel dit artikel