Ga verder naar de inhoud
27/05/21

Op 1 juni start er een nieuwe e-service voor mensen die zorgen voor een kwetsbare persoon

Zorgt u in uw gezin of uw familie voor een ouder met dementie of voor een kind met een mentale beperking? Dan heeft Justitie nu een nieuwe service die voor u van pas kan komen.

Sommige volwassenen kunnen niet of niet meer alleen beslissen over bijvoorbeeld het beheer van hun geld, zij hebben daar hulp bij nodig. Die hulp komt dan van een bewindvoerder. Dat kan een familielid zijn maar dat kan ook een advocaat zijn die daartoe is aangesteld door de rechtbank.

Dinsdag, op 1 juni dus, lanceert de Federale Overheidsdienst Justitie een nieuwe e-service die burgers en professionals toelaat om die dossiers voortaan digitaal, via het internet, op te starten en te beheren.

Justitie wil vanaf 1 juni werken met een Centraal register voor bescherming van de personen, kortweg CRBP. Het gaat om een digitale gegevensbank die een nieuw communicatiemiddel wordt tussen iedereen die betrokken is bij het bewind van een persoon: de beschermde persoon zelf, zijn bewindvoerder, de griffiers en de rechters.

Vanaf 1 juni moet iedereen die betrokken is bij de bewindvoering van een beschermde persoon alle documenten indienen via dat register. Het gaat dan bijvoorbeeld over het indienen van een verzoek tot aanstelling van een bewindvoerder.

Hoe gaat u te werk?

  • Op de website van de FOD Justitie via de website van FOD Justitie komt u terecht op het luik “Centraal Register van bescherming van de personen”. Inloggen van op een pc via uw e-ID, uw identiteitskaart en de bijhorende kaartlezer of via de Itsme-app voor mensen die daar al vertrouwd mee zijn
  • als u een verzoek tot aanstelling van een bewindvoerder wil indienen zal het systeem u door de stappen heen loodsen en u melden welke documenten u nodig heeft (bijv een medisch attest van de te beschermen persoon). Het systeem geeft bijvoorbeeld zelf aan welk vredegerecht in uw dossier bevoegd is, op basis van de woonplaats van de te beschermen persoon.
  • als u zich via de computer aanmeldt in uw dossier zal het voortaan altijd meteen kunnen inkijken

Wie niet zo vertrouwd is met het werken met een computer of met het internet kan de hulp inroepen van het griffiepersoneel van het vredegerecht. Op 127 plaatsen verspreid over het hele land staan er in de vredegerechten speciale kiosken opgesteld met een pc waarmee de griffier u kan helpen bij de opmaak van uw dossier of het beheer van uw bestaand dossier.

Op de website hoven en rechtbanken vindt u de adressen van de vredegerechten en hun griffies.

Ik heb al een dossier, op papier, kan ik dan helemaal niet meer met een papieren dossier werken?

Jawel.

Justitie moedigt iedereen aan om voortaan om digitaal te werken maar als u niet zo vertrouwd bent met het internet kan u een nieuw dossier nog altijd op papier opstarten of een bestaand dossier op papier voortzetten.

Wat moet dat kosten, die e-service?

Niets, het gebruik van de e-service is gratis.

Een nieuw dossier openen kost 20 euro, zoals nu ook al het geval is. Die som is bedoeld voor het fonds dat de juridische tweedelijnsbijstand financiert.

Als u een laag inkomen heeft en u heeft zelf recht op juridische tweedelijnsbijstand heb ik recht op een gratis advocaat? Dan bezorgt u daar een bewijs van via het systeem van de e-service en dan moet u die 20 euro uiteraard niet betalen.

Kan ik de e-service ook via mijn smartphone gebruiken?

Neen, voorlopig nog niet, de e-service werkt het best via een desktop of een laptop.

Heeft u nog vragen?

  • Bent u een beschermde persoon? Richt u tot uw (advocaat-)bewindvoerder of de griffie van het vredegerecht van uw woonplaats.
  • Wil u voortaan optreden voor een beschermde persoon en lukt het niet om een verzoek tot aanstelling als bewindvoerder in te dienen? Contacteer een advocaat van uw keuze die u kan bijstaan en adviseren. Bewindvoering is maatwerk, dus advies en bijstand is meestal aangewezen. Zoek een advocaat >> U kan ook de griffie van het vredegerecht om uitleg vragen over het systeem.
  • Heeft u nog andere vragen? Contacteer de Helpdesk van de FOD Justitie op 02 278 55 60 en kies in het keuzemenu optie 3 "Voor rechterlijke bescherming".


De Orde van Vlaamse Balies staat achter dit nieuwe systeem maar heeft er ook nog wat kritiek op en stuurt aan op verbeteringen. Zo kan het gebruik ervan nog wat eenvoudiger worden gemaakt, we hebben onze opmerkingen hierover meegedeeld aan minister van Justitie Vincent Van Quickenborne en volgen dit verder op samen met de rechters en de griffiers. Wordt dus vervolgd.

Deel dit artikel