Ga verder naar de inhoud
1/10/20

OVB reikt de hand naar nieuwe minister van Justitie voor goede samenwerking

Vandaag trad de nieuwe federale regering De Croo aan. We namen het regeerakkoord door en zien met veel genoegen in de regeringsverklaring heel wat belangrijke pluspunten voor justitie.

Een optimale toegang tot het recht, een doorgedreven informatisering van justitie, een menswaardige strafuitvoering, een fundamenteel herzien strafrecht en vreemdelingenrecht, een interneringsbeleid die naam waardig, zijn zaken die ons positief zijn opgevallen.

Als Orde van Vlaamse Balies hadden we op veel van deze punten ook aangedrongen in ons memorandum dat we net voor de federale verkiezingen van 2019 opstelden.

De OVB hamert ook opnieuw op de nood aan een verder doorgedreven, efficiënte digitalisering van justitie.

Het rapport van gisteren, 30 september 2020, van de EU Commissie over de toestand van de rechtsstaat in de lidstaten, waaronder in ons land, bevestigt dat digitalisering de achillespees van ons justitiële systeem is. Er zijn al stappen gezet, zo leert ons dit rapport, maar een verbetering van de elektronische procesvoering is noodzakelijk:

Developments are ongoing as regards digitalisation of the justice system. There remains a need to improve digitalisation of the justice system, in particular as regards the online accessibility of court judgments, and the possibilities to submit a case, to transmit summons and to monitor the stages of a proceeding online

Een prangend probleem is de digitale inzage van strafdossiers vanop afstand. Nu moet de advocaat zich nog steeds verplaatsen naar de griffie, wat tijd- en efficiëntieverlies met zich meebrengt – en de factuur voor de cliënt, rechtzoekende, onnodig duurder maakt.

Een databank van rechterlijke uitspraken (zoals in onze buurlanden al jaren bestaat) is een belofte die al jaren oud is, maar nooit werkelijkheid geworden is.

Zo zijn er nog tientallen digitale toepassingen die een efficiëntere rechtsbedeling mogelijk maken.

De Ordes van advocaten hebben zelf zwaar geïnvesteerd in het online platform DP-A (Digital Platform for Attorneys) dat de automatisering van de communicatie tussen advocaten en alle actoren van justitie realiseert. Deze investering gebeurde in samenspraak met de FOD Justitie.

In de komende jaren staat digitaal denken bij de advocatuur voorop. De lockdown heeft aangetoond dat technologie de werkprocessen binnen justitie enorm verbetert. Op die weg moeten wij verder.

Digitalisering alleen zal niet voldoende zijn, maar zij is wel noodzakelijk.

De OVB hoopt dat de nieuwe minister van Justitie Vincent Van Quickenborne, die het vak van advocaat goed kent, constructief overleg met de OVB zal zien als een onmisbare schakel van justitie, onder meer om de digitalisering van justitie verder uit te rollen. De OVB staat klaar om het gesprek aan te gaan over de actualisering van de rechtsbedeling.

Bijkomende budgetten zijn onvermijdelijk, wil de minister van Justitie dit “aartsmoeilijke” departement en de “tanker” van justitie” zoals hij het noemde in De Ochtend op Radio 1, een juiste koers doen varen.

Visie en daadkracht alleen zullen niet volstaan. Budget en een constructieve samenwerking met alle actoren van justitie, onder meer met ons, is een must.

Peter Callens | voorzitter Orde van Vlaamse Balies
peter.callens@ordevanvlaamsebalies.be

Kathleen Vercraeye | woordvoerder Orde van Vlaamse Balies
kathleen.vercraeye@ordevanvlaamsebalies.be

Deel dit artikel