Ga verder naar de inhoud
Publiek
27/10/21

OVB zoekt een lid niet-advocaat voor College van Toezicht

In de schoot van de Orde van Vlaamse Balies werd een College van Toezicht opgericht bestaande uit de voorzitter van de OVB, twee leden-advocaten en twee leden niet-advocaten.

Het College van Toezicht staat in voor een gecentraliseerde en geanonimiseerde registratie van de tuchtklachten en tuchtonderzoeken tegen advocaten. Het College van Toezicht draagt bij tot de harmonisering, de bewaking en de bevordering van de tuchtuitoefening, de kwaliteit en integriteit van de advocatuur en de beroepsuitoefening van advocaten, in het belang van de advocatuur, de rechtzoekenden en de maatschappij.

Als lid van het College van Toezicht bent u bevoegd om op onafhankelijke wijze toe te zien op de tuchtuitoefening door de stafhouders en de voorzitters van de tuchtraden, daarover te rapporteren in overeenstemming met de bepalingen van het Reglement, en adviezen of andere informatie te verstrekken aan de stafhouders en de voorzitters van de tuchtraden over zaken die verband houden met de tuchtuitoefening en de tuchthandhaving.

We zoeken momenteel een lid niet-advocaat.

Lees meer in de functieomschrijving en stel u kandidaat

Deel dit artikel