Ga verder naar de inhoud
Overleg
13/05/20

Wat als uw advocaat ziek is en de overheid vraagt naar zijn/haar contacten?

Als een advocaat positief test op het coronavirus zal de overheid een contactonderzoek starten. Een overheidsmedewerker zal dan de personen met wie de besmette persoon in contact is geweest opsporen.

Mocht uw advocaat drager blijken te zijn van het coronavirus, zal hem gevraagd worden de identiteitsgegevens van de personen waarmee hij recent in (beroepsmatig) contact is geweest mee te delen.

Hoewel die informatie in principe beschermd wordt door zijn beroepsgeheim kan hij, maar hij is daartoe niet verplicht, er uitzonderlijk van afwijken als hij meent dat de bescherming van de volksgezondheid - met name de bestrijding van de verspreiding van het coronavirus - in dat geval belangrijker is.

Hij mag desgevallend uitsluitend de hoogstnoodzakelijke informatie meedelen zodat de overheid het contactonderzoek kan uitvoeren.

De overheid adviseert om de naam, het telefoonnummer, adres en e-mailadres op te lijsten van de personen waarmee de besmette persoon in contact is geweest en dat voor de contacten tot en met twee dagen voor het verschijnen van de eerste symptomen van Covid-19.

Alle andere vertrouwelijke informatie blijft beschermd door het beroepsgeheim.

Deel dit artikel