Ga verder naar de inhoud
13/12/19

Wat betekent het arrest over DPA-deposit voor u als advocaat?

Gisteren heeft de Raad van State een arrest uitgesproken dat gevolgen heeft voor de elektronische neerlegging van stukken en conclusies op de griffies. Om alle misverstanden te vermijden, informeren we u over een aantal praktische gevolgen:


  1. Tot 12 januari 2020 moet u uw conclusies en stukken blijven neerleggen via DPA-deposit. Na 12 januari 2020 vervalt de huidige verplichting, maar kunt u blijven neerleggen via DPA-deposit.
  2. Alle stukken en conclusies die tot nu toe via DPA-deposit werden neergelegd blijven gehandhaafd. De Raad van State vernietigt een deel van een Koninklijk Besluit (met name de verplichting voor advocaten om ze via DPA-deposit neer te leggen), maar handhaaft de gevolgen voor het verleden.
  3. De Belgische Staat kan nu een nieuw regelgevend kader maken. De Orde van Vlaamse Balies zal dat op de voet volgen en u verder berichten over de gevolgen daarvan.

Voor vragen kan u contact opnemen met de dienst communicatie via communicatie@ordevanvlaamsebalies.be.

Deel dit artikel