Ga verder naar de inhoud

Rechtsbijstandsverzekering

Een rechtsbijstandsverzekering vergoedt bepaalde kosten die komen kijken bij een geschil. Dankzij die verzekering kan je opkomen voor jouw rechten zonder angst voor hoge kosten.

Aanvullende of afzonderlijke verzekering

Als je een auto-, brand- of familiale verzekering afsluit, is het vaak mogelijke daar meteen een aanvullende rechtsbijstandsverzekering bij af te sluiten. Je kan die rechtsbijstandsverzekering dan enkel aanspreken wanneer de gebeurtenis waarover een geschil ontstaat, samenhangt met de hoofdverzekering. Zo zal de rechtsbijstand bij jouw autoverzekering tussenkomen indien je bijvoorbeeld een snelheidsovertreding beging.

De kosten van zo'n aanvullende rechtsbijstandsverzekering zijn erg laag. Het loont dus zeker de moeite, want je weet maar nooit wanneer een advocaat je kan bijstaan bij een probleem.

Er bestaan ook gespecialiseerde rechtsbijstandsverzekeraars waar je een afzonderlijke rechtsbijstandsverzekering kan afsluiten. Het toepassingsgebied van deze polis is vaak ruimer, maar de dekking en de kosten waarvoor er tussenkomst is, zijn dat niet altijd. Je goed vooraf informeren is dus de boodschap.

Overleg
Overleg - I Stock 1160135293 seb ra

Niet akkoord? Objectiviteitsclausule

Het kan gebeuren dat je niet akkoord gaat met het standpunt van jouw rechtsbijstandsverzekeraar in jouw zaak. Die laatste ziet bijvoorbeeld weinig kansen dat je jouw gelijk zal halen. In dat geval kan je een beroep doen op de objectiviteitsclausule en juridisch advies inwinnen over de slaagkansen van een eventuele procedure bij een advocaat die je zelf vrij kiest.

Deelt jouw advocaat de mening van jouw verzekeraar en denkt hij dat een procedure weinig slaagkans heeft, dan betaalt jouw verzekeraar de helft terug van de kosten van dat advies. De andere helft moet je in dat geval zelf betalen.

Is jouw advocaat echter overtuigd dat je via een procedure een grote kans maakt om jouw gelijk te halen of meer schadevergoeding te bekomen, en hij motiveert dat ten gronde, dan zal jouw rechtsbijstandsverzekeraar de verdere kosten van een procedure op zich nemen, ongeacht de uitspraak van de rechtbank, dus ook als de rechtbank je in het ongelijk stelt.

Start je ondanks het negatief advies van jouw advocaat toch een gerechtelijke procedure en is de definitieve uitspraak gunstiger dan wat jouw rechtsbijstandsverzekeraar had ingeschat, dan vergoedt jouw verzekeraar de kosten van jouw advocaat met terugwerkende kracht.

Een paar tips

 1. Ben je betrokken bij een geschil? Heb je nood aan juridisch advies? Check zeker eerst zelf of via jouw verzekeringsmakelaar of je een rechtsbijstandsverzekering hebt die de kosten (ook van jouw advocaat) geheel of gedeeltelijk dekt.
 2. Ga op voorhand goed na welke gerechtskosten en advocaatkosten jouw rechtsbijstandsverzekering precies dekt en tot welk bedrag.
 3. Indien je de zaak verliest, vergoedt de rechtsbijstandsverzekering meestal ook de rechtsplegingsvergoeding verschuldigd aan de tegenpartij. Vraag dat op voorhand na.
 4. Laat jouw verzekeringspolissen regelmatig nakijken en updaten indien nodig. Het is zeker interessant om een rechtsbijstandsverzekering te overwegen. Die kan je heel wat kosten besparen.
 5. Ook al ziet jouw verzekeraar weinig slaagkansen en raadt die een advocaat af, weet dat je via de objectiviteitsclausule (zie hoger) toch een advies kan vragen aan een advocaat van jouw keuze.

De procedure

Aarzel niet jouw advocaat of rechtsbijstandsverzekeraar om vrijblijvende informatie te vragen over jouw zaak.

 1. Ben je betrokken bij een geschil, check zelf of via jouw verzekeringsmakelaar meteen of je een rechtsbijstandsverzekering hebt en waarvoor die tussenkomt, zowel minnelijk als gerechtelijk. Je hebt steeds het recht op vrije keuze van jouw advocaat.
 2. Neem zo snel mogelijk contact op met jouw advocaat. Of je nu zelf schade leed of veroorzaakte, jouw advocaat zal altijd eerst proberen de zaak minnelijk op te lossen.
 3. Bezorg zoveel mogelijk bewijzen. Jouw advocaat onderzoekt het dossier en onderhandelt om een gerechtelijke of administratieve procedure te vermijden.
 4. Is een gerechtelijke procedure niet te vermijden? Stap zelf naar een advocaat en bezorg hem de gegevens van jouw rechtsbijstandsverzekering. Jouw advocaat neemt contact met hen op. Vraag jouw rechtsbijstandsverzekeraar om de gegevens van jouw dossier door te sturen naar de advocaat van jouw keuze.
 5. De rechtsbijstandsverzekeraar zal de kosten (bijvoorbeeld erelonen van advocaten en experten) vergoeden.
 6. Ontstaat er discussie met de verzekeraar over de aanstelling van een advocaat, dan bestaat er een 'gemengde commissie saisine', opgericht in de schoot van Advocaat.be. Daar beslissen afgevaardigden uit de verzekeringssector en de advocatuur samen over deze discussies.

Misverstanden over de rechtsbijstandsverzekering

Een rechtsbijstandsverzekering vergoedt geen schade. Niet de schade die je zelf geleden hebt, maar evenmin de schade die je toebrengt aan anderen en waarvoor je aansprakelijk gesteld bent. Daarvoor bestaan er aansprakelijkheidsverzekeringen zoals een autoverzekering of brandverzekering. Een rechtsbijstandsverzekering betaalt evenmin boetes waartoe je wordt veroordeeld.

Een rechtsbijstandsverzekering betaalt wel de kosten die te maken hebben met het geschil zelf, het bepalen van de aansprakelijkheid, jouw verdediging voor een rechtbank etc.

Doorgaans is er geen franchise, maar geldt een minimumbedrag om te voorkomen dat er om de haverklap een beroep gedaan wordt op de rechtsbijstandsverzekering.

Veelgestelde vragen

 • Ben ik verplicht een rechtsbijstandsverzekering af te sluiten?
  Neen. Een rechtsbijstandsverzekering is in België niet verplicht, maar het kan uiteraard erg nuttig zijn in veel gevallen, zodat je niet zelf voor gerechtskosten (ook advocatenkosten) moet opdraaien.
 • Hoe weet ik of mijn rechtsbijstandsverzekering dekking geeft voor mijn probleem?
  Je kan uiteraard zelf jouw verzekeringspolis doornemen, maar vaak is die erg ingewikkeld. De eenvoudigste weg is contact opnemen met jouw verzekeringsmakelaar of verzekeraar en het probleem uitleggen. Zij helpen je verder. Je kan ook altijd langsgaan bij een advocaat met jouw polis. Die legt dan voor jou de nodige contacten met de verzekeraar en houdt je op de hoogte.
 • Ik ben gedagvaard, wat nu?
  Kijk eerst zeker of je een rechtsbijstandsverzekering (aanvullend bij een andere polis of een afzonderlijke) hebt die in dat geval tussenkomt. Bij een aanvullende rechtsbijstandsverzekering moet de dagvaarding te maken met de hoofdverzekering. Bij een afzonderlijke rechtsbijstandsverzekering moet de dagvaarding onder het toepassingsgebied vallen. Bezorg alle nuttige informatie (o.a. een kopie van de dagvaarding) aan uw rechtsbijstandsverzekeraar (eventueel via jouw verzekeringsmakelaar) en vermeld meteen de naam van de advocaat die je kiest.
 • Kan ik zelf beslissen welke advocaat ik neem?
  Ja. De rechtsbijstandsverzekering legt de nadruk op de vrije keuze van advocaat. Je kan dus aan jouw verzekeraar laten weten welke advocaat je kiest om je te verdedigen. Ken je er geen, dan stelt de rechtsbijstandsverzekeraar jou een van zijn gebruikelijke advocaten voor. Zoek een advocaat.