Ga verder naar de inhoud

Wat is een rechtsbijstandverzekering?

Een rechtsbijstandverzekering vergoedt bepaalde kosten die komen kijken bij een geschil. Dankzij die verzekering kan je opkomen voor jouw rechten zonder angst voor hoge kosten.

Advocaat in rechtbank Antwerpen
Advocaat in rechtbank Antwerpen - De Klikfabrik

Waarvoor komt de rechtsbijstandverzekering tussen?

Er bestaan gespecialiseerde rechtsbijstandsverzekeraars waar je een afzonderlijke rechtsbijstandverzekering kan afsluiten. Het toepassingsgebied van deze polis is vaak ruimer, maar de dekking en de kosten waarvoor er tussenkomst is, zijn dat niet altijd. Je goed vooraf informeren is dus de boodschap.

Als je een auto-, brand- of familiale verzekering afsluit, is het vaak mogelijk om ook daar meteen een aanvullende rechtsbijstandverzekering bij af te sluiten. Je kan die rechtsbijstandverzekering dan enkel aanspreken wanneer de gebeurtenis waarover een geschil ontstaat, samenhangt met de hoofdverzekering. Zo zal de rechtsbijstand bij jouw autoverzekering tussenkomen indien je bijvoorbeeld een snelheidsovertreding beging.

De kosten van zo'n aanvullende rechtsbijstandverzekering zijn erg laag. Het loont dus zeker de moeite, want je weet maar nooit wanneer een advocaat je kan bijstaan bij een probleem.

Voordelen van een rechtsbijstandsverzekering

Een rechtsbijstandverzekering biedt verschillende voordelen, omdat het juridische kosten dekt in geval van geschillen. Hier zijn enkele van de voordelen van een rechtsbijstandverzekering:

 1. Juridische bijstand: De verzekering biedt dekking voor juridische kosten. Dit kan aanzienlijke financiële steun bieden in geval van een geschil.
 2. Dekking voor diverse geschillen: Een rechtsbijstandverzekering kan verschillende soorten geschillen dekken, zoals arbeidsconflicten, consumentenzaken, verkeersgeschillen, huurgeschillen, en meer, afhankelijk van het type dekking dat je hebt gekozen.
 3. Financiële gemoedsrust: Met een rechtsbijstandverzekering kun je financiële gemoedsrust ervaren, wetende dat je juridisch beschermd bent in geval van geschillen. Dit kan helpen om stress te verminderen tijdens juridische processen.
 4. Onafhankelijkheid bij het kiezen van een advocaat: Met sommige rechtsbijstandverzekeringen heb je de vrijheid om je eigen advocaat te kiezen, wat belangrijk kan zijn om ervoor te zorgen dat je de best mogelijke juridische vertegenwoordiging krijgt.

Het is echter belangrijk om de voorwaarden van de verzekering goed te begrijpen en te weten welke geschillen wel of niet worden gedekt. Niet alle rechtsbijstandverzekeringen bieden dezelfde dekking, dus het is verstandig om de polisvoorwaarden zorgvuldig te lezen en zo nodig juridisch advies in te winnen.

Niet akkoord? Objectiviteitsclausule

Het kan gebeuren dat je niet akkoord gaat met het standpunt van jouw rechtsbijstandsverzekeraar in jouw zaak. Die laatste ziet bijvoorbeeld weinig kansen dat je jouw gelijk zal halen. In dat geval kan je een beroep doen op de objectiviteitsclausule en juridisch advies inwinnen over de slaagkansen van een eventuele procedure bij een advocaat die je zelf vrij kiest.

Deelt jouw advocaat de mening van jouw verzekeraar en denkt hij dat een procedure weinig slaagkans heeft, dan betaalt jouw verzekeraar de helft terug van de kosten van dat advies. De andere helft moet je in dat geval zelf betalen.

Is jouw advocaat echter overtuigd dat je via een procedure een grote kans maakt om jouw gelijk te halen of meer schadevergoeding te bekomen, en hij motiveert dat ten gronde, dan zal jouw rechtsbijstandsverzekeraar de verdere kosten van een procedure op zich nemen, ongeacht de uitspraak van de rechtbank, dus ook als de rechtbank je in het ongelijk stelt.

Start je ondanks het negatief advies van jouw advocaat toch een gerechtelijke procedure en is de definitieve uitspraak gunstiger dan wat jouw rechtsbijstandsverzekeraar had ingeschat, dan vergoedt jouw verzekeraar de kosten van jouw advocaat met terugwerkende kracht.

Een paar tips

 1. Ben je betrokken bij een geschil? Heb je nood aan juridisch advies? Check zeker eerst zelf of via jouw verzekeringsmakelaar of je een rechtsbijstandverzekering hebt die de kosten (ook van jouw advocaat) geheel of gedeeltelijk dekt.
 2. Ga op voorhand goed na welke gerechtskosten en advocaatkosten jouw rechtsbijstandverzekering precies dekt en tot welk bedrag.
 3. Indien je de zaak verliest, vergoedt de rechtsbijstandverzekering meestal ook de rechtsplegingsvergoeding verschuldigd aan de tegenpartij. Vraag dat op voorhand na.
 4. Laat jouw verzekeringspolissen regelmatig nakijken en updaten indien nodig. Het is zeker interessant om een rechtsbijstandverzekering te overwegen. Die kan je heel wat kosten besparen.
 5. Ook al ziet jouw verzekeraar weinig slaagkansen en raadt die een advocaat af, weet dat je via de objectiviteitsclausule (zie hoger) toch een advies kan vragen aan een advocaat van jouw keuze.

De procedure

Aarzel niet jouw advocaat of rechtsbijstandsverzekeraar om vrijblijvende informatie te vragen over jouw zaak.

 1. Ben je betrokken bij een geschil, check zelf of via jouw verzekeringsmakelaar meteen of je een rechtsbijstandverzekering hebt en waarvoor die tussenkomt, zowel minnelijk als gerechtelijk. Je hebt steeds het recht op vrije keuze van jouw advocaat.
 2. Neem zo snel mogelijk contact op met jouw advocaat. Of je nu zelf schade leed of veroorzaakte, jouw advocaat zal altijd eerst proberen de zaak minnelijk op te lossen.
 3. Bezorg zoveel mogelijk bewijzen. Jouw advocaat onderzoekt het dossier en onderhandelt om een gerechtelijke of administratieve procedure te vermijden.
 4. Is een gerechtelijke procedure niet te vermijden? Stap zelf naar een advocaat en bezorg hem de gegevens van jouw rechtsbijstandverzekering. Jouw advocaat neemt contact met hen op. Vraag jouw rechtsbijstandsverzekeraar om de gegevens van jouw dossier door te sturen naar de advocaat van jouw keuze.
 5. De rechtsbijstandsverzekeraar zal de kosten (bijvoorbeeld erelonen van advocaten en experten) vergoeden.
 6. Ontstaat er discussie met de verzekeraar over de aanstelling van een advocaat, dan bestaat er een 'gemengde commissie saisine', opgericht in de schoot van Advocaat.be. Daar beslissen afgevaardigden uit de verzekeringssector en de advocatuur samen over deze discussies.

Waarvoor komt de rechtsbijstandverzekering niet tussen?

Een rechtsbijstandverzekering vergoedt geen schade. Niet de schade die je zelf geleden hebt, maar evenmin de schade die je toebrengt aan anderen en waarvoor je aansprakelijk gesteld bent. Daarvoor bestaan er aansprakelijkheidsverzekeringen zoals een autoverzekering of brandverzekering. Een rechtsbijstandverzekering betaalt evenmin boetes waartoe je wordt veroordeeld.

Een rechtsbijstandverzekering betaalt dus wel de kosten die te maken hebben met het geschil zelf, het bepalen van de aansprakelijkheid, jouw verdediging voor een rechtbank etc.

Doorgaans is er geen franchise, maar geldt een minimumbedrag om te voorkomen dat er om de haverklap een beroep gedaan wordt op de rechtsbijstandverzekering.

Veelgestelde vragen

 • Ben ik verplicht een rechtsbijstandverzekering af te sluiten?
  Neen. Een rechtsbijstandverzekering is in België niet verplicht, maar het kan uiteraard erg nuttig zijn in veel gevallen, zodat je niet zelf voor gerechtskosten (ook advocatenkosten) moet opdraaien.
 • Hoe weet ik of mijn rechtsbijstandverzekering dekking geeft voor mijn probleem?
  Je kan uiteraard zelf jouw verzekeringspolis doornemen, maar vaak is die erg ingewikkeld. De eenvoudigste weg is contact opnemen met jouw verzekeringsmakelaar of verzekeraar en het probleem uitleggen. Zij helpen je verder. Je kan ook altijd langsgaan bij een advocaat met jouw polis. Die legt dan voor jou de nodige contacten met de verzekeraar en houdt je op de hoogte.
 • Ik ben gedagvaard, wat nu?
  Kijk eerst zeker of je een rechtsbijstandverzekering (aanvullend bij een andere polis of een afzonderlijke) hebt die in dat geval tussenkomt. Bij een aanvullende rechtsbijstandverzekering moet de dagvaarding te maken met de hoofdverzekering. Bij een afzonderlijke rechtsbijstandverzekering moet de dagvaarding onder het toepassingsgebied vallen. Bezorg alle nuttige informatie (o.a. een kopie van de dagvaarding) aan uw rechtsbijstandsverzekeraar (eventueel via jouw verzekeringsmakelaar) en vermeld meteen de naam van de advocaat die je kiest.
 • Kan ik zelf beslissen welke advocaat ik neem?
  Ja. De rechtsbijstandverzekering legt de nadruk op de vrije keuze van advocaat. Je kan dus aan jouw verzekeraar laten weten welke advocaat je kiest om je te verdedigen. Ken je er geen, dan stelt de rechtsbijstandsverzekeraar jou een van zijn gebruikelijke advocaten voor. Zoek jouw advocaat >>

Meer weten?