Ga verder naar de inhoud
Grootouder & kind

Wat is estate planning?

Estate planning of vermogensplanning is de organisatie en overdracht van iemands vermogen (zoals eigendommen, investeringen en persoonlijke bezittingen). Dat kan zowel tijdens het leven (denk bijvoorbeeld aan onbekwaamheid) als na het leven (bij een overlijden en erfenissen).

Estate planning omvat dus het opstellen van juridische documenten. Denk bijvoorbeeld aan:

  • Testamenten en schenkingen die instructies geven over hoe het vermogen van een persoon verdeeld moet worden met in het achterhoofd om erfbelasting zo laag mogelijk te houden
  • Zorgvolmachten en medische verklaringen. Deze documenten geven dan instructies (als de persoon in kwestie dat zelf niet (meer) kan) over hoe het vermogen van een persoon moet worden verdeeld, wie die zaken moet beheren in geval van onbekwaamheid en wie medische beslissingen mag nemen.

Hierbij is aandacht nodig voor verschillende aspecten:

  • Fiscale elementen. Estate planning kan bijvoorbeeld inhouden dat je een optimale schenking aan je kinderen wil doen.
  • Burgerlijke elementen. Deze spelen bijvoorbeeld bij de aankoop van een huis, appartement, grond ...
  • Vennootschapsrechtelijke elementen. Dit speelt als er een overdracht van een familiebedrijf bij betrokken is.
  • Internationale aspecten. Soms gaat het vermogen over buitenlandse goederen, en dan moet er dus rekening gehouden worden met dit aspect.

Estate planning is dus vaak een complex proces.

Waarom is een advocaat interessant bij estate planning?

Er zijn verschillende redenen waarom een advocaat raadplegen nuttig kan zijn als je een estate plan wil opmaken.

Ten eerste kan een advocaat je helpen om de complexe juridische en fiscale kwesties te begrijpen die gepaard gaan met estate planning. Estate planning omvat vaak verschillende soorten juridische documenten en strategieën, zoals testamenten en belastingplanning, die kunnen variëren afhankelijk van je situatie. Een advocaat kan je helpen om deze ingewikkelde juridische kwesties te begrijpen en je adviseren over de beste strategieën voor jouw specifieke situatie.

Ten tweede kan een advocaat je helpen bij het waarborgen dat jouw estate plan juridisch geldig is en dat jouw wensen worden nageleefd. Een geldig estate plan vereist specifieke kennis en ervaring, en een advocaat kan je helpen om juridisch bindende documenten op te stellen die in overeenstemming zijn met de wetgeving en die je beschermen tegen juridische uitdagingen.

Ten derde kan een advocaat je helpen bij de beoordeling en aanpassingen van jouw estate plan als jouw omstandigheden veranderen. Jouw persoonlijke en financiële situatie kan in de loop der tijd veranderen, waardoor het nodig kan zijn om wijzigingen aan te brengen in je plan. Zodat het altijd voldoet aan jouw wensen en behoeften.

Kortom, een advocaat kan je helpen om een juridisch geldig en effectief estate plan op te stellen dat voldoet aan jouw wensen en behoeften en dat jou en je dierbaren gemoedsrust geeft.

Deel dit artikel

Deel dit artikel

Zoek een advocaat

Niet zeker over uw situatie en u wil een advocaat in de buurt zoeken?