Ga verder naar de inhoud

Hoe is de verdeling van een erfenis?

De wet bepaalt wie erft. Afhankelijk van je burgerlijke status en je familiesituatie is het antwoord op deze vraag dus anders.

Meestal erft de echtgenoot of wettelijk samenwonende partner van de overledene en zijn bloedverwanten. De bloedverwanten worden in vier categorieën onderverdeeld, aangeduid met de term ‘erforden’:

  • eerste erforde: kinderen, kleinkinderen, achterkleinkinderen van de overledene
  • tweede erforde: ouders, (half)broers en -zussen van de overledene en hun kinderen
  • derde erforde: grootouders en overgrootouders van de overledene, en ook de ouders van de overledene wanneer hij geen (half)broers of -zussen heeft
  • vierde erforde: ooms, tantes, neven en nichten van de overledene

Om te bepalen wie van al die personen erft, gelden eigenlijk twee regels:

  • De vertegenwoordigers van een bepaalde erforde erven enkel als er in de vorige erforde niemand meer aanwezig is. Concreet zal dus een nonkel (vierde orde) niet erven als de overledene een kind (eerste orde) heeft.
  • Binnen elke erforde wordt een volgorde vastgesteld op basis van de graad van verwantschap met de overledene. De dichtste in graad sluit de verdere in graad uit. Concreet betekent dit dat wanneer de overledene bv. een kind en een kleinkind nalaat die beide tot de eerste erforde behoren, het kind zal erven en het kleinkind niet.

Heb ik een advocaat nodig om een erfenis te verdelen?

Een advocaat heeft de nodige kennis en ervaring om je vragen te beantwoorden over wie in aanmerking komt voor je erfenis. Een advocaat kan je ook adviseren over wat je moet doen als je bepaalde personen wil uitsluiten van je erfenis of andere personen die normaal niet erven, toch een stuk van je erfenis wil geven. Hij of zij kan je een advies op maat geven op basis van je specifieke wensen en situatie, uiteraard in een vertrouwelijke sfeer.

Deel dit artikel

Deel dit artikel

Zoek een advocaat

Niet zeker over uw situatie en u wil een advocaat in de buurt zoeken?

Ook interessant