Ga verder naar de inhoud
Overleg

Hoe kan ik een contract verbreken?

Er bestaan verschillende manieren waarop een overeenkomst beëindigd kan worden. Maar welke de beste is voor jouw geval, hangt van vele factoren af. Waar moet je rekening mee houden?

Zo houdt een verbreking bijvoorbeeld in dat het contract ophoudt te bestaan vanaf het moment van de verbreking. Dat wil dus zeggen dat je een contract niet kan opzeggen tot een bepaald moment dat al loopt en voor je dus de verbreking aanvraagt. Normaal gezien kan je een overeenkomst enkel verbreken met wederzijdse toestemming van elke partij. Slechts in uitzonderlijke gevallen kan je de overeenkomst eenzijdig verbreken. Dit is dan opzegging van het contract.

De ontbinding van een overeenkomst, wat niet hetzelfde is als de verbreking, heeft wel een terugwerkende kracht, wat wil zeggen dat de in het verleden ontstane verbintenissen in principe volledig worden uitgewist. In een wederkerig contract is de ontbindende voorwaarde stilzwijgend begrepen voor het geval dat een van de partijen haar verbintenis niet nakomt. Als benadeelde partij kan je, in plaats van gedwongen uitvoering in natura of bij equivalent te vorderen, om de ontbinding van de overeenkomst vragen, eventueel met schadevergoeding.

Eenzijdige overeenkomsten (bijvoorbeeld lastgeving) kan je eventueel herroepen.

Daarnaast zijn sommige overeenkomsten onderworpen aan de nietigheidssanctie of aan verval en kan je op die manier een einde maken aan het contract.

Schorsing van een overeenkomst betekent dat he de nakoming van de uit de overeenkomst voortvloeiende prestaties uitstelt. De uitwerking van de overeenkomst wordt dus tijdelijk onderbroken.

Heb ik een advocaat nodig?

Zoals je hierboven al ziet, is het geen gemakkelijke zaak om zomaar vanonder een contract uit te komen. Je doet u er goed aan om een advocaat te raadplegen. De wijze waarop je de overeenkomst kan beëindigen, hangt bijvoorbeeld af van het type overeenkomst en er moet aan bepaalde voorwaarden voldaan worden. Een advocaat kan je vertellen waar je rekening mee moet houden om tot een goede oplossing te komen.

Deel dit artikel

Deel dit artikel

Zoek een advocaat

Niet zeker over uw situatie en u wil een advocaat in de buurt zoeken?