Ga verder naar de inhoud

Wat is arbitrage?

Arbitrage is een alternatieve manier van geschillenbeslechting waarbij partijen overeenkomen om een geschil aan een 'arbiter' of arbitrage-instelling voor te leggen. Die oordeelt over het geschil en verleent een bindend arbitraal vonnis, uitvoerbaar via gerechtsdeurwaarder.