Ga verder naar de inhoud

Wat betekent in (hoger) beroep gaan?

Ben je het niet eens met je strafmaat? Dan kan je in beroep gaan bij de rechter. Dat gebeurt via een beroepschrift. In dat document leg je dan uit waarom je het niet eens bent met de uitspraak en geef je aan wat wel een goede strafmaat zou zijn volgens hou. Wat er dan gebeurt, hangt af van de situatie waarin je bent veroordeelt:

  • Als je bij de eerste uitspraak, ofwel in eerste aanleg, persoonlijk voor de rechter bent verschenen of vertegenwoordigd was door een advocaat, dan ben je op tegenspraak veroordeeld. Hier kan je in principe altijd hoger beroep aantekenen. Dan komt je rechtszaak opnieuw voor voor een hogere rechtbank.
  • Als je bij de eerste uitspraak niet persoonlijk aanwezig was of je niet hebt laten vertegenwoordigen door een advocaat, dan ben je bij verstek veroordeeld. Dan kan je ofwel verzet aantekenen, ofwel in hoger beroep gaan.
    • Als je verzet aantekent, dan komt de zaak opnieuw voor bij dezelfde rechter terecht die je je eerste straf heeft gegeven.
    • Bij hoger beroep komt de zaak voor bij de hogere rechtbank.
    • Als je beiden doet, dan krijgt de vorm die je eerst hebt gekozen voorrang.

Let wel op: de tijd waarin je dat kan doen, is vaak beperkt en afhankelijk van welk feit waarvoor je de straf gekregen hebt. Je moet je ook binnen die termijn houden, want anders wordt je beroep onontvankelijk verklaard en wordt er dus geen rekening mee gehouden.