Ga verder naar de inhoud

Wat is een minnelijke schikking?

Een minnelijke schikking is een buitengerechtelijke afhandeling voor een misdrijf. Het is bedoeld om een lange, dure en moeilijke procedure via de rechtbank te voorkomen.

Partijen kunnen hun geschil onderling oplossen in een dadingsovereenkomst. Zo’n overeenkomst is definitief en bindend. Advocaten kunnen helpen bij de onderhandelingen over zo’n dading.

Ook als er al een procedure loopt, is het mogelijk tot een minnelijke schikking te komen. In dat geval zullen de advocaten van de betrokken partijen de onderhandelingen mee begeleiden. Als het tot een akkoord komt, laten de partijen dat opnemen in het vonnis om tegenstelbaar te zijn.

Nog een mogelijkheid om tot een onderling akkoord of minnelijke schikking te komen zonder kosten voor een procedure te maken, is de oproeping in verzoening voor een rechter. Deze vorm van verzoening is kosteloos en vrijwillig. Elke partij in een geschil kan hiervoor initiatief nemen, maar kan de tegenpartij niet dwingen daarop in te gaan. De rechter zoekt mee naar een oplossing, maar kan er geen opdringen. Een akkoord dat wordt opgenomen in een proces-verbaal en voorzien van een formulier van tenuitvoerlegging, heeft dezelfde waarde als een vonnis. Is geen akkoord mogelijk, dan blijft een gerechtelijk procedure nog steeds mogelijk. Het is de rechter die bevoegd is voor het geschil die zo’n verzoeningszitting begeleidt. Voor huurgeschillen, burenruzies, echtelijke problemen en kleine geschillen rond geldzaken bijvoorbeeld is dat de vrederechter.