Ga verder naar de inhoud

Wat is de Raad van State?

De Raad van State is naast een adviesorgaan voor wetgeving ook een administratief rechtscollege. Dat betekent dat je een procedure tot nietigverklaring of schorsing van een zogenaamde administratieve rechtshandeling kunt aanspannen waarvan je nadeel ondervindt bij de afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State. Denk bijvoorbeeld aan een beslissing van een OCMW of een overheidsopdracht.

Daarnaast treedt die afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State ook op als rechtscollege in geval van cassatieberoep tegen een uitspraak van een lager administratief rechtscollege.

Overweegt je een vordering bij de Raad van State? Een advocaat loodst je doorheen de procedure.