Ga verder naar de inhoud

Didier Baecke

Rechtsdomein

De advocaat duidt zelf de rechtsdomeinen aan waarin die actief is. De Orde van Vlaamse Balies controleert noch attesteert de aanduiding van rechtsdomeinen door de advocaat. De Orde van Vlaamse Balies geeft geen garantie omtrent de juistheid, volledigheid of actualiteit van de verstrekte informatie. Aan de verstrekte informatie kunnen geen rechten worden ontleend. De Orde van Vlaamse Balies kan niet aansprakelijk worden gehouden voor enige directe of indirecte schade die voortkomt uit of verband houdt met onjuistheden of ontbrekende informatie.

Gerechtelijk recht, Handelsrecht, Handelsovereenkomst en -distributierecht, Internationaal privaatrecht

Talen

Nederlands

Certificaten

Getuigschrift 'Cassatie in strafzaken (1 jaar)'

Balies

Balie Gent

Derdenrekening

BE21630402883903

Contact

Martelaarslaan 402,
9000 Gent