Ga verder naar de inhoud

Dries Verhaeghe

Rechtsdomein

De advocaat duidt zelf de rechtsdomeinen aan waarin die actief is. De Orde van Vlaamse Balies controleert noch attesteert de aanduiding van rechtsdomeinen door de advocaat. De Orde van Vlaamse Balies geeft geen garantie omtrent de juistheid, volledigheid of actualiteit van de verstrekte informatie. Aan de verstrekte informatie kunnen geen rechten worden ontleend. De Orde van Vlaamse Balies kan niet aansprakelijk worden gehouden voor enige directe of indirecte schade die voortkomt uit of verband houdt met onjuistheden of ontbrekende informatie.

Directe belastingen, Indirecte belastingen, Strafrecht, Fiscaal recht

Talen

Nederlands

Balies

Balie West-Vlaanderen

Derdenrekening

BE79285056357433

BE79630135069933

Contact

President Kennedypark 41,
8500 Kortrijk