Ga verder naar de inhoud

Marc Cottyn

Rechtsdomein

De advocaat duidt zelf de rechtsdomeinen aan waarin die actief is. De Orde van Vlaamse Balies controleert noch attesteert de aanduiding van rechtsdomeinen door de advocaat. De Orde van Vlaamse Balies geeft geen garantie omtrent de juistheid, volledigheid of actualiteit van de verstrekte informatie. Aan de verstrekte informatie kunnen geen rechten worden ontleend. De Orde van Vlaamse Balies kan niet aansprakelijk worden gehouden voor enige directe of indirecte schade die voortkomt uit of verband houdt met onjuistheden of ontbrekende informatie.

Vennootschappen en verenigingen, Vennootschapsrecht, Handelsrecht, Mededinging, handelspraktijken, consumentenrecht

Talen

Nederlands

Certificaten

Collaboratief onderhandelaar

Balies

Balie Dendermonde

Derdenrekening

BE40001690706663

BE49068896032271

BE71001758558769

Contact

Leopoldlaan 48,
9300 Aalst