Ga verder naar de inhoud

Jan Dessers

Rechtsdomein

De advocaat duidt zelf de rechtsdomeinen aan waarin die actief is. De Orde van Vlaamse Balies controleert noch attesteert de aanduiding van rechtsdomeinen door de advocaat. De Orde van Vlaamse Balies geeft geen garantie omtrent de juistheid, volledigheid of actualiteit van de verstrekte informatie. Aan de verstrekte informatie kunnen geen rechten worden ontleend. De Orde van Vlaamse Balies kan niet aansprakelijk worden gehouden voor enige directe of indirecte schade die voortkomt uit of verband houdt met onjuistheden of ontbrekende informatie.

Vennootschappen en verenigingen, Ondernemingen in moeilijkheden, Handelsrecht, Mededinging, handelspraktijken, consumentenrecht

Talen

Nederlands

Balies

Balie Limburg

Derdenrekening

BE23335006299891

Contact

Spoorwegstraat 105,
3500 Hasselt