Pro Deo

Als u te weinig bestaansmiddelen hebt, kunt u een beroep doen op een pro-Deoadvocaat via de juridische tweedelijnsbijstand.

Wat is juridische tweedelijnsbijstand?

Als u te weinig bestaansmiddelen hebt, kunt u een beroep doen op een pro-Deoadvocaat. Er wordt vermoed dat u te weinig middelen hebt als u te weinig verdient of onder een bepaalde categorie valt (bv. leefloner, huurder van een sociale woning, gedetineerde). Als minderjarige hebt u altijd recht op tweedelijnsbijstand.
 
Bij juridische tweedelijnsbijstand geeft de advocaat, net zoals voor een betalende cliënt, een volledig en nauwkeurig juridisch advies, bijstand en vertegenwoordiging, al dan niet in het kader van een procedure.

De juridische tweedelijnsbijstand is geheel of gedeeltelijk gratis, afhankelijk van uw bestaansmiddelen. 

Forfaitaire bijdrage
Komt u in aanmerking voor de gehele of gedeeltelijke kosteloze juridische tweedelijnsbijstand, dan betaalt u aan uw advocaat wel een forfaitaire vergoeding van:

  • 20 euro per aanstelling
  • 30 euro per aanleg voor elke gerechtelijke procedure

Sommige categorieën zijn vrijgesteld van deze forfaitaire bijlage.

Komt u in aanmerking voor een gedeeltelijke kosteloze juridische tweedelijnsbijstand, dan betaalt u naast de forfaitaire vergoeding(en) ook een bedrag aan uw advocaat tussen de 25 euro en de 125 euro. 

Advocaten mogen pas optreden nadat ze deze bedragen ontvangen hebben. Een advocaat ontvangt punten voor wat hij doet. De federale overheid koppelt vervolgens een bedrag aan die punten en betaalt de advocaat uit.

Hebt u recht op tweedelijnsbijstand?
De juridische tweedelijnsbijstand wordt aan elke balie georganiseerd door het Bureau voor Juridische Bijstand (BJB). Als u denkt dat u recht hebt op tweedelijnsbijstand kunt u naar een advocaat gaan of naar zo’n BJB.
 
Wilt u snel geholpen worden, vul dan alvast het aanvraagformulier in en breng de juiste documenten mee.

Opgelet, als u kunt rekenen op een derde betaler via bijvoorbeeld een rechtsbijstandsverzekering, komt u niet in aanmerking voor een pro-Deoadvocaat.