Ga verder naar de inhoud

Mag een minister de uitspraak van een rechter ongedaan maken of wijzigen?

Advocaat in rechtbank Turnhout
Advocaat in rechtbank Turnhout - De Klikfabrik

Nee, een minister kan niet zomaar een uitspraak van een rechter veranderen. Alleen een andere rechter kan dat doen, als die denkt dat het nodig is.

Dit komt doordat de rechters onafhankelijk zijn. In een democratisch land zijn er drie belangrijke groepen:

  1. De mensen die de wetten maken (dat zijn de verkozenen in het parlement)
  2. De mensen die de wetten uitvoeren (dat zijn de regering en het staatshoofd)
  3. De rechters die zorgen dat alles eerlijk verloopt en problemen oplossen volgens de wet

Elke groep houdt de andere groepen in de gaten en kan dingen veranderen als dat nodig is. Zo zorgen ze ervoor dat niemand te veel macht heeft. Dit is belangrijk, want in landen waar één persoon alles bepaalt, zijn de mensen niet altijd vrij om te zeggen en te doen wat ze willen. In een democratisch land met scheiding der machten is er meer vrijheid en worden de rechten van mensen beter beschermd.

Oké, dus mensenrechten zijn rechten die iedereen heeft, zoals het recht om veilig te zijn en het recht om te zeggen wat je denkt. Ze zijn belangrijk voor alle mensen, niet alleen voor sommige. Weet je, democratie is een manier van besturen waarin mensen zoals jij en ik kunnen zeggen wat we willen en onze rechten kunnen gebruiken. In de Europese Unie is er het Europees Parlement, en dat moet ervoor zorgen dat iedereen die rechten krijgt.

En weet je wat? Nu mogen jongeren vanaf 16 jaar stemmen voor het Europees Parlement. Dat is cool, want jongeren hebben ook dingen waar ze om geven, en ze moeten kunnen kiezen wie voor die dingen opkomt in de politiek. Politiek gaat over alles wat er in ons leven gebeurt, groot en klein.

Dus, het is belangrijk voor jongeren om betrokken te zijn bij wat er gebeurt in de wereld, bij de politiek en bij die mensenrechten. Als jongeren meedoen met beslissingen maken, dan zien ze hoe dat invloed heeft op hun leven en hun vrijheid. En stemmen is de beste manier om mee te doen. Elke stem telt!

Dit initiatief is een samenwerking met Dag van de Rechtsstaat.

Zit je nog met andere vragen?

Zal je harder gestraft worden als je meerdere keren hetzelfde criminele feit pleegt?

Dus, als je hetzelfde criminele feit meerdere keren pleegt, wordt dat "herhaling" of “recidive” genoemd in de wet. Maar betekent dat ook dat je harder gestraft wordt? Lees hier meer!

Meer lezen

Mag je zomaar online posten of reageren wat je wil en valt dat dan onder het recht op vrije meningsuiting?

Niet helemaal. Je mag wel je mening geven en praten over dingen waar je voor of tegen bent. Dat hoort bij het recht om vrij je mening te uiten. Maar er zijn wel regels. Lees hier meer!

Meer lezen

Mogen je ouders je berichten zomaar lezen? Of heb je recht op privacy?

Ja en nee. Eigenlijk heb je als jongere wel recht op privacy, maar dat betekent niet dat je ouders nooit mogen kijken. Lees hier meer!

Meer lezen