Ga verder naar de inhoud
Slachtoffer man
17/03/22

Advocaat.be reageert op ontwikkelingen in nieuw seksueel strafrecht n.a.v. het bericht in HLN van 17 maart 2022

Advocaat.be is tevreden dat het er vandaag in het parlement gestemd wordt over het nieuw seksueel strafrecht. Wij steunen de minister hierin.

Advocaat.be reageerde op de tekst van de wet met kritiek op de strenge bestraffing van bepaalde misdrijven. Maar voor alle duidelijkheid geven we mee dat seksuele misdrijven doorgaans gecorrectionaliseerd worden. Dat brengt in de praktijk met zich mee dat de straf minder streng zal uitvallen dan de strafmaat die de wet oplegt.

Advocaat.be verwees eerder al naar de integratie in het nieuwe seksueel strafrecht van het concept van discriminerende drijfveren en de mogelijkheid voor de rechter om tot verbeurdverklaring over te gaan. Beide elementen zijn op zich niet nieuw. De appreciatiebevoegdheid van de rechter zal van zeer groter belang zijn om tot een evenwichtige rechtspraak te komen.

Advocaat.be herhaalt dat zij voorstander is van een fundamentele herziening van het hele strafrecht, dus niet alleen voor het seksueel strafrecht. Daarvoor bestaat er een ontwerp nieuw Strafwetboek, dat de aandacht van de politiek verdient.