Ga verder naar de inhoud
9/06/23

Jan Coninx ijvert als advocaat en ondernemer voor een warm België

Vzw Ondernemers voor een warm België zet zich via projecten op het gebied van voeding, cultuur en onderwijs in om mensen gelijke kansen te geven om zich te ontwikkelen. De voorzitter van de vzw is een advocaat, wij interviewen hem.

Kan u vzw Ondernemers voor een warm België eens voorstellen?

Mr. Jan Coninx: Ondernemers voor een Warm België werd in 2019 opgericht. Het is een organisatie voor het goede doel die werkt met ondernemers om mensen met minder kansen zoveel als mogelijk gelijke kansen te geven.

We zijn gestart met het (laten) planten van bomen in Senegal, we hebben ondertussen al 1,6 miljoen bomen geplant. Omdat onze vzw zich op ondernemers richt was dat boomplantproject voor hen heel interessant. Veel bedrijven waren in die periode bekommerd om hun emissienormen. We hielpen de bedrijven om uit te rekenen hoeveel CO2 ze uitstootten. Om die uitstoot te compenseren investeerden ze dan in onze boomplantactie.

Na de bomen kwamen de laptops

Mr. Jan Coninx: Een tweede deel van onze werking kwam op kruissnelheid ten tijde van corona. Kinderen moesten plots lessen op afstand volgen en toen bleek dat er een grote nood was aan laptops voor kansarme gezinnen. We zijn toen, in samenwerking met Telenet, gestart met het HEARTWAREproject, een project dat door de overheid gesubsidieerd wordt.

Er kwamen verschillende inzamelpunten voor gebruikte laptops, de meeste kwamen (en komen nog altijd) van bedrijven. Een gespecialiseerde firma maakt de ingezamelde laptops volledig leeg voor ze hergebruikt worden en zet er nieuwe software op.

We hebben ondertussen al meer dan 4.000 laptops uitgedeeld in het kader van 125 verschillende lokale projecten.

Een project rond onderwijs en voeding

Mr. Jan Coninx: Via het project Brood(doos)nodig van vzw Enchanté ondersteunt onze vzw 7 scholen in Sint-Truiden om ervoor te zorgen dat zoveel mogelijk kansarme kinderen minstens 1 volwaardige maaltijd per dag krijgen.

De vzw Ondernemers voor een Warm België is ook actief in het buitenland

Zo ondersteunen we een onderwijsproject in een vluchtelingenkamp in Kakuma, Kenia. Dat is een vluchtelingenkamp waar meer dan 200.000 vluchtelingen verblijven en waar zelfs via een satellietverbinding les wordt gegeven.

En dat is nog niet alles...

Mr. Jan Coninx: Op dit moment zijn we een grootschalige sportdag voor 4 Hasseltse scholen aan het opzetten samen met Kids4Kids waarin wij de jongeren op de een of andere manier doen bewegen, samen met enkele BV’s die hen daarbij een inspireren. De opbrengst gaat integraal terug naar kinderen en jongeren uit kwetsbare situaties.

Zolang ik fysiek en mentaal gezond ben, wil ik graag een steentje bijdragen aan de maatschappij. We moeten er ons van bewust zijn dat niet iedereen het geluk heeft om gezond geboren te worden in een nest dat al een bepaalde structuur heeft. Ik beschouw het als mijn taak om iets voor een medemens te doen.
Jan Coninx

Komt het de vzw goed uit dat u een advocaat bent?

Mr. Jan Coninx: Dat is volgens mij de enige reden dat ik erbij gehaald werd want voor mijn schone ogen en rosse lokken kan het niet zijn (lacht). Onze leden dragen vanuit verschillende sectoren hun steentje bij en bij mij is dat natuurlijk vooral juridisch werk, uiteraard: de contracten opstellen en nazien.

Hoe beïnvloedt uw vrijwilligerswerk uw advocatenpraktijk?

Mr. Jan Coninx: Ik neem er uit mee dat ik mij empathischer opstel tegenover cliënten en anderzijds levert dat vrijwilligerswerk mij boeiende contacten op die interessant kunnen zijn voor mij als advocaat of voor het netwerk van mijn kantoor.

En omgekeerd: wat neemt u als advocaat mee in uw vrijwilligerswerk?

Mr. Jan Coninx: Door mijn werk als advocaat heb ik natuurlijk ook een bepaalde kijk op het zakelijk leven en de maatschappij, het netwerk dat ik daarin heb opgebouwd is dan natuurlijk ook wel interessant voor de vzw, denk ik.

Zet u zich nog in voor andere goede doelen?

Mr. Jan Coninx: Ik ben ook nog penningmeester bij de vzw Stadstriënnale beeldende kunst uit Limburg. Ik zit sinds een aantal jaar in die vzw omdat ik het heel interessant vind om via kunst en cultuur dingen in vraag te stellen. U bent niet van Limburg, maar in Limburg hebben we eigenlijk maar een paar grote steden en die zijn al heel klein, dus is het interessant om in Limburg samen te werken. Zo organiseren wij kunstenfestivals rond verschillende thema’s. Via www.stadstriennale.be kan je bijvoorbeeld nog altijd, digitaal in 3D, ons laatste festival SCREEN IT rond de impact van beeldschermen bezoeken.

Zelfs voor corona hadden we al het idee om in 3D iets te doen rond de impact van beeldschermen en dan konden mensen ook via het scherm die tentoonstelling bezoeken. En toen kwam daar plots corona, mensen konden niet meer fysiek naar tentoonstellingen, maar onze tentoonstelling konden ze wel nog altijd volgen.