Ga verder naar de inhoud
Advocaat in rechtbank Antwerpen
24/01/24

Het belang van wrakingsverzoeken in ons juridisch systeem

Er is een toename van het aantal wrakingsverzoeken door advocaten, met name in Gent en Antwerpen. De minister van Justitie uit zijn bezorgdheid over deze ontwikkeling, en plant gesprekken met beroepsorganisaties van advocaten.

In dit artikel willen we dieper ingaan op wat een wrakingsverzoek precies inhoudt, waarom het een relevant juridisch instrument is, en hoe het een cruciale rol speelt in het waarborgen van eerlijke rechtspraak.

Wat is een wrakingsverzoek?

Een wrakingsverzoek is een juridisch instrument waarmee een partij in een rechtszaak vraagt dat een rechter zich terugtrekt uit de zaak als er twijfels over diens onpartijdigheid. Het doel is ervoor te zorgen dat elke rechtszaak objectief en onbevooroordeeld wordt behandeld. Het indienen van een wrakingsverzoek is geen lichte beslissing en moet gebaseerd zijn op concrete redenen die de schijn van vooringenomenheid aantonen.

Advocaten in rechtbank Gent
Advocaten in rechtbank Gent - De Klikfabrik

Is de rechter het eens met de wraking? Dan trekt hij zich terug. Er komt een vervanger.

Is de rechter het niet eens met de wraking? Dan beslist een onmiddellijke hogere rechtsinstantie binnen de acht dagen. Als het verzoek wordt goedgekeurd, wordt de rechter vervangen om ervoor te zorgen dat er geen twijfel bestaat over de eerlijkheid van de beslissingen.

Waarom zijn wrakingsverzoeken relevant?

Net zoals bij een sportwedstrijd wil je uiteraard dat de (scheids)rechter objectief en onpartijdig is, een wrakingsverzoek kan je dan vergelijken met een ‘time-out’. Dat je kan aankaarten dat je vermoedt dat de rechter niet helemaal neutraal of onpartijdig is, is belangrijk om meerdere redenen.

  1. Bescherming van de rechtstaat: iedereen heeft recht op een eerlijk proces, en dus ook op een neutrale rechter. Wrakingsverzoeken zijn een manier om ervoor te zorgen dat rechters onpartijdig zijn. Als ze dat niet zijn, kunnen ze namelijk vervangen worden. Zo wordt het recht op een eerlijk proces wordt gerespecteerd.
  2. Versterking van het vertrouwen in de rechtspraak: iedereen moet kunnen vertrouwen op ons rechtssysteem. Net zoals je verwacht dat een scheidsrechter geen voorkeur heeft voor een bepaald team, wil je dat een rechter geen bevooroordeelde houding heeft.
  3. Garanderen van fundamentele rechten: het is een manier om ervoor te zorgen dat een rechtszaak eerlijk wordt behandeld en dat de beslissingen objectief zijn. Een eerlijk proces is een pijler van rechtvaardigheid, en wrakingsverzoeken dragen bij aan het handhaven van dit principe.
Advocaat in rechtbank Turnhout
Advocaat in rechtbank Turnhout - De Klikfabrik

Wanneer kan een advocaat een rechter wraken?

Een wrakingsverzoek kan voor of tijdens de behandeling van een rechtszaak worden ingediend. Een advocaat kan het neerleggen bij de griffie of tijdens de zitting opmerken dat er mogelijk sprake is van vooringenomenheid, waarna de zaak tijdelijk wordt geschorst.

Wat als een wrakingsverzoek ongegrond is?

Hoewel wrakingsverzoeken een belangrijk instrument zijn, is het van groot belang dat ze niet misbruikt worden. Dat kan leiden tot onnodige vertragingen in de rechtsgang, kostbare tijdverspilling voor alle betrokken partijen en kan het vertrouwen in het juridische systeem ondermijnen.

Daarnaast blijft dit ook niet zonder gevolgen. Als de wraking ongegrond wordt beoordeeld, dan kan je daarvoor een boete krijgen en mag de rechter daar een schadevergoeding voor vragen als er reden toe is.

Open voor dialoog

Advocaat.be erkent het belang van wrakingsverzoeken als waardevol juridisch instrument. Het is echter van vitaal belang dat dit instrument zorgvuldig wordt gebruikt. Minister van Justitie Paul Van Tigchelt wil in gesprek gaan met de ordes, en we staan als beroepsorganisatie zeker open voor een constructieve dialoog om ervoor te zorgen dat wrakingsverzoeken op een verantwoorde manier worden ingediend, zonder afbreuk te doen aan het recht op een eerlijk proces.

Als voorstander van de rechtstaat en belangenbehartigers van de advocatuur en de rechtzoekende blijft Advocaat.be zich inzetten voor een rechtssysteem dat transparant, eerlijk en effectief is voor alle betrokkenen.