Ga verder naar de inhoud

Wat is een griffie?

Een griffie bestaat meestal uit een hoofdgriffier, één of meer griffiers en het griffiepersoneel. De griffie zorgt voor alle administratie van de rechtbank, zoals:

  • Vastlegging van alle communicatie die betrekking heeft op een bepaalde zaak.
  • Verzoek accepteren van mensen die een rechter om een vonnis vragen.
  • Het verloop van zittingen opvolgen
  • Documenten opstellen en afschriften geven
  • Bewaren van documenten
  • Medewerking rechter