Ga verder naar de inhoud
Gevangenis binnen
20/03/19

OVB gehoord: aanpassing procedure voor strafuitvoeringsrechter voor straffen van drie jaar of minder

Op een hoorzitting van 20 maart van de Commissie Justitie van de Kamer vertolkte mr. Tom Bauwens, lid van de Commissie Strafrecht van de OVB, het standpunt van de OVB over het wetsvoorstel tot aanpassing van de procedure voor de strafuitvoeringsrechter voor vrijheidsstraffen van drie jaar of minder (Parl. St., Kamer, 54-3527-001).

De OVB juicht eerst en vooral toe dat er eindelijk een wetgevend initiatief is om in werking te stellen wat reeds eerder door de wetgever werd beslist in 2006 en vindt het een positieve zaak dat er voortaan naar de strafuitvoeringsrechter kan worden gegaan in plaats van naar de administratie.

De OVB stelt zich wel ernstige vragen bij de in het wetsvoorstel voorziene organisatie om de gedetineerde te horen en wijst verder op de noodzaak van een aangepast kader en bijhorende financiering, die momenteel niet voorhanden zijn, waardoor de uitvoering van het wetsvoorstel als niet realistisch moet worden beschouwd. De OVB hoopt dat de volgende regering door dat wetsvoorstel alsnog de gepaste maatregelen zal nemen.

Deel dit artikel