Ga verder naar de inhoud
Woordvoerder Sofie Demeyer
28/06/22
Sofie Demeyer

Rechtstreeks contact advocaat en ambtenaar DVZ geeft sneller een juiste beslissing aan asielzoekers

Om asielzoekers beter en sneller te kunnen helpen eisen advocaten zo snel mogelijk de rechtstreekse contactgegevens van de ambtenaren bij de Dienst Vreemdelingenzaken en daarom sleept Advocaat.be de Belgische Staat (opnieuw) voor de rechter!

“Wij dagvaarden de Belgische Staat want het is onze taak om ervoor te zorgen dat advocaten over alle nodige instrumenten beschikken om hun cliënten in dossiers van vreemdelingenrecht zo goed mogelijk bij te staan.”
Sofie Demeyer, woordvoerder Advocaat.be

Deze dagvaarding heeft een voorgeschiedenis:

Op 22 augustus 2011, bijna 11 jaar geleden dus, dwong een rechter de Belgische Staat al, op basis van de Wet op de openbaarheid van bestuur, om aan advocaten een volledig organigram van de Dienst Vreemdelingenzaken mee te delen. Het ging daarbij om een lijst met de telefoon- en faxnummers van de verschillende diensten maar ook met alle namen, functies en de rechtstreekse telefoonnummers van de ambtenaren bij deze diensten.

Bijna 8 jaar lang ging het goed. Advocaat.be vroeg en kreeg die lijst op regelmatige basis en wij stelden die dan altijd meteen ter beschikking van de advocaten. De laatste keer was dat op 25 maart 2019. Sindsdien ontving Advocaat.be alleen nog een lijst met algemene contactgegevens van de verschillende diensten.

Waarom is dat rechtstreekse contact met een ambtenaar van DVZ zo belangrijk voor een advocaat die in dossiers van vreemdelingenrecht werkt?

Om bijvoorbeeld de ambtenaar te verwittigen dat er op de valreep nog een bijzonder belangrijk bewijsstuk aan het dossier moet worden toegevoegd zodat de ambtenaar een vollediger beeld krijgt van de acute gevaarsituatie waarin zijn cliënt, de asielaanvrager, verkeert.

In procedures van vreemdelingenrecht moet een advocaat soms al eens op zeer korte termijn bewijsstukken leveren die de visumaanvraag rechtvaardigen. Het moet dan bijzonder snel gaan. Komt er dan op het laatste nippertje een bewijsstuk binnen dat zwart-op-wit duidelijk maakt waarom DVZ het best ingaat op de visumaanvraag van een cliënt dan kan de advocaat dat via de telefoon nog snel laten weten aan de ambtenaar in kwestie zodat hij het volledige plaatje kent en met een betere kennis van zaken kan oordelen over de visumaanvraag van zijn cliënt

Zonder die bijkomende informatie wijst de ambtenaar de visumaanvraag misschien af en dan stelt hij daarna vast dat er toch een visum had kunnen worden toegekend en er dus geen tweede aanvraag nodig was.

“Een rechtstreeks contact van een advocaat met een ambtenaar van DVZ garandeert de cliënt een snelle en juiste beslissing in zijn asieldossier."
Sofie Demeyer, woordvoerder Advocaat.be.

Bellen, mailen, beleefd en minder beleefd vragen, niets hielp!

Al meer dan 3 jaar heeft Advocaat.be verschillende keren aan DVZ gevraagd om alstublieft nog eens een gedetailleerde lijst van contactgegevens te krijgen, tevergeefs.

“We konden dus niet anders dan de Dienst Vreemdelingenzaken officieel in gebreke te stellen. Dat gebeurde op 7 juni van dit jaar. DVZ kreeg 14 dagen de tijd om ons eindelijk nog eens een gedetailleerde lijst van contactgegevens te bezorgen. Maar we kregen die lijst nog altijd niet en dus zien wij geen andere oplossing dan opnieuw naar de rechter te stappen om te krijgen waar we volgens het vonnis van 22 augustus 2011 recht op hebben."
Sofie Demeyer, woordvoerder Advocaat.be