Ga verder naar de inhoud
09/03/9

Advocaat.be (ook bekend als Orde van Vlaamse Balies OVB) ondersteunt oprichting van onafhankelijke Afghaanse balie in ballingschap

Voorzitter Peter Callens en algemeen directeur Dirk Chabot hebben op woensdag 9 maart Rafi Nadiri, voormalig verantwoordelijke van de onafhankelijke balie in Afghanistan (Independent Bar of Afghanistan), ontmoet. Ze hebben hem alle mogelijke steun toegezegd bij zijn plan om een onafhankelijke internationale balie in ballingschap op te richten.


Dirk Chabot, Rafi Nadiri & voorzitter Peter Callens
Dirk Chabot, Rafi Nadiri & voorzitter Peter Callens

Wie is Rafi Nadiri?

Mr. Nadiri was een van de leidende advocaten van de onafhankelijke balie in Afghanistan, in die context werkte hij samen met Westerse mogendheden in zijn land en zijn vrouw was ook advocate. Mr. Nadiri doceerde ook aan een drietal universiteiten in zijn land. Na de machtsovername door de Taliban werd hij op 26 augustus samen met zijn vrouw en hun 2 nog jonge kinderen geëvacueerd vanuit Afghanistan. Via Islamabad kwam het gezin in België terecht. In afwachting van de toekenning van een verblijfsvergunning kregen ze onderdak in het asielcentrum van Lombardsijde. Half november konden ze verhuizen naar een tijdelijk onderkomen in Roeselare en de kinderen gaan er ook naar school. Hij is nu op zoek naar een permanente woonst. Hij en zijn vrouw proberen het Nederlands onder de knie te krijgen, ze hopen dat ze met hun juridische expertise en hun kennis over Afghanistan aan de slag kunnen bij instanties die zich toeleggen op Afghaanse vreemdelingenkwesties. Sterker nog, Mr. Nadiri hoopt zijn Afghaanse rechtendiploma om te zetten in een Belgische bachelor en vervolgens een master in de rechten te halen aan de Gentse universiteit.

Over de onafhankelijke balie in Afghanistan

In 2008 had de onafhankelijke balie van Afghanistan nog maar 200 leden. Er waren amper 10% vrouwen bij. De balie ijverde voor een aanpassing van allerlei wetgeving die het werk van advocaten bemoeilijkte. Zo kwam er in 2009 al nieuwe wetgeving die die meer garanties bood op een eerlijk proces. Het kwam tot samenwerkingen met de CCBE, de International Bar Association en balies van verschillende landen en dat resulteerde in congressen en opleidingen. Daardoor steeg het ledenaantal gestaag, tot meer dan 5000 waarvan 45% vrouwen. De onafhankelijke balie van Afghanistan stippelde in 2020 een strategisch plan uit: tegen 2025 wilden ze nieuwe wetgeving op het gebied van familierecht, economisch recht en burgerlijk recht.

2021: machtsovername door de Taliban

Aan de plannen van de onafhankelijke balies kwam een abrupt einde in de zomer van 2021. Sinds de komst van de talibanregering is de balie van Afghanistan geen onafhankelijk orgaan meer, het is ingebed bij het ministerie van Justitie. De Taliban confisqueerde het vermogen van de onafhankelijke balie en nam de databanken met de ledenlijsten in beslag. Daardoor weten ze nu ook welke vrouwen advocaat waren en kregen zij ook inzicht in alle pro-Deozaken. Zo weten zij welke advocaten cliënten verdedigden in delicate dossiers zoals mensenrechtenkwesties. Hun namen staan nu op een zwarte lijst, vrouwen mogen geen juridische beroepen meer uitoefenen en advocaten zijn niet meer welkom in strafzaken door de installatie van de sharia.

Hoe moet het nu verder?

Rafi Nadiri en zijn vrouw proberen met de hulp van andere Afghaanse advocaten die in België en andere Europese landen een onderkomen gevonden hebben, een onafhankelijke Afghaanse balie in ballingschap op te richten. Advocaat.be/OVBzal daar, in overleg met de OBFG, de nodige logistieke en andere ondersteuning voor bieden. Dat zegden de voorzitter Peter Callens en de algemeen directeur gisteren enthousiast toe tijdens de ontmoeting met mr. Nadiri.

Laatste persberichten

Overleg
4/08/23

Advocaat.be reageert bezorgd over voorgestelde wetsontwerp rond bewindvoering

Advocaat.be uit haar bezorgdheid over het voorgestelde wetsontwerp rond bewindvoering, zoals voorgesteld door minister van Justitie Vincent Van Quickenborne. Dit wetsontwerp wil een kleine groep van nalatige, buitensporige en frauduleuze bewindvoerders aanpakken. En hoewel advocaat.be de intentie achter het wetsontwerp begrijpt om misbruiken en wantoestanden aan te pakken, zijn er enkele bezwaren.

Meer lezen
7/07/23

Overzicht van de tuchtprocedures tegen advocaten in Vlaanderen

Het College van Toezicht van de Vlaamse advocatuur heeft zijn derde verslag gepubliceerd. Dat geeft een overzicht van de tuchtprocedures tegen advocaten in Vlaanderen (inclusief Brussel-Nederlands) in het gerechtelijk jaar dat loopt van 1 september 2021 tot 31 augustus 2022.

Meer lezen
Stop
3/07/23

Advocaat.be steunt de boodschap van de familie Van Espen

Advocaat.be looft het genuanceerde en positieve karakter van de brief van de familie Van Espen eind april aan de Kamercommissie Justitie. Advocaat.be zal op 4 juli in de hoorzitting van de Kamercommissie uiteenzetten dat we de boodschap van de familie Van Espen onder meer ondersteunen via onze inspanningen bij de oprichting en uitrol van de zorgcentra na seksueel geweld.

Meer lezen