Ga verder naar de inhoud
09/03/9

Advocaat.be (ook bekend als Orde van Vlaamse Balies OVB) ondersteunt oprichting van onafhankelijke Afghaanse balie in ballingschap

Voorzitter Peter Callens en algemeen directeur Dirk Chabot hebben op woensdag 9 maart Rafi Nadiri, voormalig verantwoordelijke van de onafhankelijke balie in Afghanistan (Independent Bar of Afghanistan), ontmoet. Ze hebben hem alle mogelijke steun toegezegd bij zijn plan om een onafhankelijke internationale balie in ballingschap op te richten.


Dirk Chabot, Rafi Nadiri & voorzitter Peter Callens
Dirk Chabot, Rafi Nadiri & voorzitter Peter Callens

Wie is Rafi Nadiri?

Mr. Nadiri was een van de leidende advocaten van de onafhankelijke balie in Afghanistan, in die context werkte hij samen met Westerse mogendheden in zijn land en zijn vrouw was ook advocate. Mr. Nadiri doceerde ook aan een drietal universiteiten in zijn land. Na de machtsovername door de Taliban werd hij op 26 augustus samen met zijn vrouw en hun 2 nog jonge kinderen geëvacueerd vanuit Afghanistan. Via Islamabad kwam het gezin in België terecht. In afwachting van de toekenning van een verblijfsvergunning kregen ze onderdak in het asielcentrum van Lombardsijde. Half november konden ze verhuizen naar een tijdelijk onderkomen in Roeselare en de kinderen gaan er ook naar school. Hij is nu op zoek naar een permanente woonst. Hij en zijn vrouw proberen het Nederlands onder de knie te krijgen, ze hopen dat ze met hun juridische expertise en hun kennis over Afghanistan aan de slag kunnen bij instanties die zich toeleggen op Afghaanse vreemdelingenkwesties. Sterker nog, Mr. Nadiri hoopt zijn Afghaanse rechtendiploma om te zetten in een Belgische bachelor en vervolgens een master in de rechten te halen aan de Gentse universiteit.

Over de onafhankelijke balie in Afghanistan

In 2008 had de onafhankelijke balie van Afghanistan nog maar 200 leden. Er waren amper 10% vrouwen bij. De balie ijverde voor een aanpassing van allerlei wetgeving die het werk van advocaten bemoeilijkte. Zo kwam er in 2009 al nieuwe wetgeving die die meer garanties bood op een eerlijk proces. Het kwam tot samenwerkingen met de CCBE, de International Bar Association en balies van verschillende landen en dat resulteerde in congressen en opleidingen. Daardoor steeg het ledenaantal gestaag, tot meer dan 5000 waarvan 45% vrouwen. De onafhankelijke balie van Afghanistan stippelde in 2020 een strategisch plan uit: tegen 2025 wilden ze nieuwe wetgeving op het gebied van familierecht, economisch recht en burgerlijk recht.

2021: machtsovername door de Taliban

Aan de plannen van de onafhankelijke balies kwam een abrupt einde in de zomer van 2021. Sinds de komst van de talibanregering is de balie van Afghanistan geen onafhankelijk orgaan meer, het is ingebed bij het ministerie van Justitie. De Taliban confisqueerde het vermogen van de onafhankelijke balie en nam de databanken met de ledenlijsten in beslag. Daardoor weten ze nu ook welke vrouwen advocaat waren en kregen zij ook inzicht in alle pro-Deozaken. Zo weten zij welke advocaten cliënten verdedigden in delicate dossiers zoals mensenrechtenkwesties. Hun namen staan nu op een zwarte lijst, vrouwen mogen geen juridische beroepen meer uitoefenen en advocaten zijn niet meer welkom in strafzaken door de installatie van de sharia.

Hoe moet het nu verder?

Rafi Nadiri en zijn vrouw proberen met de hulp van andere Afghaanse advocaten die in België en andere Europese landen een onderkomen gevonden hebben, een onafhankelijke Afghaanse balie in ballingschap op te richten. Advocaat.be/OVBzal daar, in overleg met de OBFG, de nodige logistieke en andere ondersteuning voor bieden. Dat zegden de voorzitter Peter Callens en de algemeen directeur gisteren enthousiast toe tijdens de ontmoeting met mr. Nadiri.

Laatste persberichten

23/11/22

Professionele bewindvoerders zijn onmisbaar in het bijstaan van kwetsbare mensen

In De Ochtend op Radio 1 stelde Helena Verwimp, de woordvoerder van Notaris.be, dat mensen bij het opstellen van een zorgvolmacht eerder hun vertrouwen stellen in een familielid of iemand uit de vriendenkring, en niet in een professionele bewindvoerder. Het zijn heel vaak advocaten die worden aangesteld als professioneel bewindvoerder. Zij vormen net een meerwaarde in het bijstaan van mensen met een beperking of kwetsbare mensen.

Meer lezen
3/10/22

Justitie zegt neen tegen vooruitgang

De Kamer keurde op 5 mei 2019 een wet goed die België eindelijk een databank van vonnissen en arresten zou geven. Ons land heeft lang op die databank moeten wachten – en wacht er in feite nog altijd op. Toch is zo’n instrument onmisbaar voor de ontwikkeling van het recht. Het laat ook een efficiëntere rechtsbedeling toe, zeker wanneer artificiële intelligentie kan worden toegepast op de gepseudonimiseerde beslissingen in de databank.

Meer lezen
Advocaten
16/09/22

Het Brusselse hof van assisen denkt volgens Advocaat.be 'outside the box' en speelt juridisch op veilig.

De discussie over de glazen boxen heeft de gemoederen de afgelopen periode flink beroerd. De klacht van de advocaten van de beschuldigden…
Meer lezen