Ga verder naar de inhoud
16/09/16

Advocaat.be stapt naar het Grondwettelijk Hof tegen een decreetswijzing die het voor mensen moeilijker maakt om een vergunning te betwisten bij de rechter.

Stel: u verneemt dat iemand een appartementsgebouw met 4 verdiepingen naast uw huis wil bouwen en er wordt een openbaar onderzoek opgestart.U vreest vooral dat u door het appartementsgebouw visuele hinder zal hebben, zoals zonlichtverlies in de tuin en dient een bezwaar in. Toch wordt de omgevingsvergunning toegekend, en ook in administratief beroep, bij de Deputatie, haalt u uw slag niet thuis. De administratieve weg om die vergunning aan te vechten leverde niets op maar u kan die vergunning wel nog aanvechten voor de rechter, in Vlaanderen is dat bij de Raad voor Vergunningsbetwistingen. U schakelt een advocaat in.

Tijdens de voorbereiding van die procedure voor de rechter vindt uw advocaat nog een ander argument om de vergunning te betwisten. Zo blijkt dat de mobiliteitsimpact van de aanvraag helemaal niet werd onderzocht.

Door een wijziging van het decreet van 4 april 2014, dat de procedure bij de Vlaamse bestuursrechtscolleges regelt, kan de advocaat dat nieuwe argument sinds juni van dit jaar mogelijk niet meer voor de rechter inroepen.

Waarom niet? Omdat er nu in het decreet staat dat u dit argument (deze onwettigheid) mogelijk eerder al had moeten opwerpen toen u de vergunning eerst bij uw gemeente en later bij de Deputatie aanvocht. U deed dat niet, pech voor u dus. Zo staat het in artikel 35, 3de lid dat aangepast werd in de decreetswijziging en deze nieuwe bepaling trad op 24 juni in werking.

Deze attentieplicht wil u als burger ervoor afstraffen als u ‘kennelijk’ zou verzuimen om onwettigheden eerder tijdens de procedure op te werpen als daartoe een nuttig ogenblik was.

Voor een rechtzoekende (en zijn advocaat) betekent dit aldus dat zij meteen ALLE mogelijke argumenten over onwettelijkheden op tafel moeten leggen zodra zij met een voor hen betwistbare aanvraag geconfronteerd worden.

Met deze nieuwe bepaling wil het Vlaams Parlement, op voorstel van Vlaams minister van Omgeving Zuhal Demir, klaarblijkelijk bekomen dat minder vergunningen, ook al zijn er dus onwettigheden in vervat, vernietigd worden.

Woordvoerder Sofie Demeyer
Woordvoerder Sofie Demeyer - De Klikfabrik

Met Advocaat.be verzetten we ons daartegen: “Hiermee ontzegt het decreet mensen in veel geval een correcte toegang tot de rechter. Want als ze een argument tegen een omgevingsvergunning niet eerder op tafel legden tijdens de procedure bij de administraties, kunnen ze dat nieuwe argument mogelijk later niet meer laten beoordelen door een onafhankelijke rechter,” zegt Sofie Demeyer, woordvoerder van Advocaat.be (ook bekend als de Orde van Vlaamse Balies). “Dit raakt ons in het hart, want wij verzetten ons tegen drempels die de toegang tot de rechter moeilijker maken. We stappen dus naar het Grondwettelijk Hof - om deze nieuwe regeling te vernietigen.”

Over welk wijzigingsdecreet gaat het?

Het decreet van 21 mei 2021 tot wijziging van het decreet van 4 april 2014 betreffende de organisatie en de rechtspleging van sommige Vlaamse bestuursrechtscolleges, wat betreft de optimalisatie van de procedures wijzigt op een aantal belangrijke punten het procedureverloop bij de Dienst van de Bestuursrechtscolleges, waaronder de Raad voor Vergunningsbetwistingen.

Laatste persberichten

Overleg
4/08/23

Advocaat.be reageert bezorgd over voorgestelde wetsontwerp rond bewindvoering

Advocaat.be uit haar bezorgdheid over het voorgestelde wetsontwerp rond bewindvoering, zoals voorgesteld door minister van Justitie Vincent Van Quickenborne. Dit wetsontwerp wil een kleine groep van nalatige, buitensporige en frauduleuze bewindvoerders aanpakken. En hoewel advocaat.be de intentie achter het wetsontwerp begrijpt om misbruiken en wantoestanden aan te pakken, zijn er enkele bezwaren.

Meer lezen
7/07/23

Overzicht van de tuchtprocedures tegen advocaten in Vlaanderen

Het College van Toezicht van de Vlaamse advocatuur heeft zijn derde verslag gepubliceerd. Dat geeft een overzicht van de tuchtprocedures tegen advocaten in Vlaanderen (inclusief Brussel-Nederlands) in het gerechtelijk jaar dat loopt van 1 september 2021 tot 31 augustus 2022.

Meer lezen
Stop
3/07/23

Advocaat.be steunt de boodschap van de familie Van Espen

Advocaat.be looft het genuanceerde en positieve karakter van de brief van de familie Van Espen eind april aan de Kamercommissie Justitie. Advocaat.be zal op 4 juli in de hoorzitting van de Kamercommissie uiteenzetten dat we de boodschap van de familie Van Espen onder meer ondersteunen via onze inspanningen bij de oprichting en uitrol van de zorgcentra na seksueel geweld.

Meer lezen