Ga verder naar de inhoud
03/07/3

Advocaat.be steunt de boodschap van de familie Van Espen

Advocaat.be looft het genuanceerde en positieve karakter van de brief van de familie Van Espen eind april aan de Kamercommissie Justitie. Advocaat.be zal op 4 juli in de hoorzitting van de Kamercommissie uiteenzetten dat we de boodschap van de familie Van Espen onder meer ondersteunen via onze inspanningen bij de oprichting en uitrol van de zorgcentra na seksueel geweld.

Advocaat.be is samen met andere actoren binnen justitie meteen aan de slag gegaan om aan advocaten en zorgverleners een gedegen en gratis opleiding te geven om slachtoffers van seksueel geweld met kennis van zaken bij te staan. 229 advocaten volgden die opleiding al. Binnen deze zorgcentra wordt voornamelijk ingezet op adequate juridische bijstand die oog heeft voor de bijzondere kwetsbaarheid van slachtoffers na seksueel geweld. Advocaat.be schonk het inschrijvingsgeld dat advocaten betaalden voor deze opleiding, reeds meer dan 30 000 euro, aan de zorgcentra.

Al die advocaten zijn nu zeer goed opgeleid om slachtoffers van seksueel geweld op een gepaste wijze bij te staan. Ze hebben geleerd hoe ze slachtoffers mentaal doorheen de gerechtelijke procedure kunnen helpen en begeleiden en op die manier dragen die advocaten ook bij tot het verwerkingsproces van een slachtoffer.
Erik Schellingen, bestuurder

Mijnheer Van Espen geeft prioriteiten aan waar ook Advocaat.be vragende partij voor is. Zo vraagt mijnheer Van Espen bijvoorbeeld dat de digitalisering van strafdossiers nog verder doorgedreven wordt. Dat is een zeer terechte vraag waar Advocaat.be ook al jaren op aandringt. Het betekent niet alleen een efficiëntiewinst voor advocaten, maar ook rechtzoekenden hebben er baat bij, zowel in tijd als financieel.

Kortom, Advocaat.be ijvert en zal blijven ijveren voor een efficiënte en rechtvaardige justitie. Er liggen immers nog belangrijke werven in het verschiet die het verschil kunnen maken. Zo zal onder meer het herschrijven van het Strafwetboek en het Wetboek Strafprocesrecht cruciaal worden. Advocaat.be is graag bereid ook hier haar schouders onder te zetten.

Door samenwerken Justitie efficiënter maken, is voor Advocaat.be een prioriteit.

Achtergrondinfo

  • Op 4 juli 2023 om 10 uur zal mr. Alex Buelens uit naam van Advocaat.be spreken in de hoorzitting van de Kamercommissie Justitie. Mr. Buelens is als advocaat verbonden aan de balie van Antwerpen en hij maakt deel uit van de commissie strafrecht bij Advocaat.be.
  • Eind april schreef de familie Van Espen, onder wie vader Erik Van Espen, een open brief aan alle bevoegde ministers, de partijvoorzitters en de voorzitter van de Kamercommissie Justitie. In die brief stonden allerlei vragen en suggesties tot verbeteringen van de efficiëntie en de samenwerking binnen Justitie. Samen met de familie Van Espen blikt Advocaat.be terug op de afgelopen jaren en de voortgang van de aandachtspunten die mijnheer Van Espen in 2020 reeds kenbaar maakte.
  • Julie Van Espen werd in mei 2019 verkracht en vermoord door Steve Bakelmans, een man die veroordeeld was voor verkrachting, maar op vrije voeten was in afwachting van de behandeling van zijn rechtszaak in beroep.

Laatste persberichten

Overleg
4/08/23

Advocaat.be reageert bezorgd over voorgestelde wetsontwerp rond bewindvoering

Advocaat.be uit haar bezorgdheid over het voorgestelde wetsontwerp rond bewindvoering, zoals voorgesteld door minister van Justitie Vincent Van Quickenborne. Dit wetsontwerp wil een kleine groep van nalatige, buitensporige en frauduleuze bewindvoerders aanpakken. En hoewel advocaat.be de intentie achter het wetsontwerp begrijpt om misbruiken en wantoestanden aan te pakken, zijn er enkele bezwaren.

Meer lezen
7/07/23

Overzicht van de tuchtprocedures tegen advocaten in Vlaanderen

Het College van Toezicht van de Vlaamse advocatuur heeft zijn derde verslag gepubliceerd. Dat geeft een overzicht van de tuchtprocedures tegen advocaten in Vlaanderen (inclusief Brussel-Nederlands) in het gerechtelijk jaar dat loopt van 1 september 2021 tot 31 augustus 2022.

Meer lezen
Bijstand
10/05/23

Het systeem van advocaten pro Deo is een onmisbare schakel in de effectieve toegang van mensen tot het recht en de rechter.

Voor Advocaat.be staat de toegang tot het recht en de rechter centraal, voor elke rechtzoekende. De overheid moet dat recht waarborgen: artikel 23 van de Grondwet bepaalt dat iedereen recht heeft op juridische bijstand. Het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens en Europese Unierecht bevestigen dat.

Meer lezen