Ga verder naar de inhoud
14/02/14

De uitreiking van een cheque van Advocaat.be (ook bekend als de Orde van Vlaamse Balies OVB) en minister van Justitie en Handhaving aan de Zorgcentra na Seksueel Geweld

Erik Schellingen, als OVB-bestuurder onder meer bevoegd voor Rechtstaat, opleiding en vorming, reikt samen met Vlaams minister van Justitie en Handhaving een cheque van 14 790 euro uit aan de Zorgcentra na Seksueel Geweld.

Bestuurder Erik Schellingen
Bestuurder Erik Schellingen - De Klikfabrik

“Meer dan 100 advocaten zijn nu al zeer goed gewapend om slachtoffers van seksueel geweld op een gepaste wijze bij te staan, anderen zijn nog bezig aan de opleiding. Zo dragen zij op hun manier bij tot het verwerkingsproces van de slachtoffers en loodsen ze hen met de nodige mentale ondersteuning door de gerechtelijke procedure,” zegt OVB-bestuurder Erik Schellingen.

Het geld komt van de interactieve opleiding rond seksueel geweld die Advocaat.be (ook bekend als de Orde van Vlaamse Balies) in samenwerking met Vlaams minister van Justitie en Handhaving Zuhal Demir heeft georganiseerd. De opleiding werd opgestart in het voorjaar van 2021 en bestaat uit 5 modules. 229 advocaten zijn de opleiding reeds gestart 102 advocaten hebben de volledige opleiding al gevolgd. Nog tot 10 maart hebben de advocaten de tijd om de opleiding af te ronden. Ook nieuwe inschrijvingen zijn nog steeds mogelijk.

De opleiding werd volledig gefinancierd door minister Demir. Daarom werd in samenspraak met minister Demir beslist dat het inschrijvingsgeld van 145 euro per deelnemer wordt overgemaakt aan de Zorgcentra na Seksueel Geweld in Gent en Brussel. Voorlopig bracht dit een totaalbedrag op van 14 790 euro. Wanneer de opleiding 10 maart afsluit, zal ook het inschrijvingsgeld van de honderd deelnemers die momenteel nog bezig zijn met hun opleiding, worden overgemaakt aan de twee Zorgcentra. Het gaat dan opnieuw om een bedrag van naar schatting 14 500 euro.

“Slachtoffers beter helpen blijft de strijd die ik voer. Ook advocaten spelen daarin vaak een onmisbare rol, zeker in de periode kort na feiten van (seksueel) geweld, een periode waarin slachtoffers vaak heel kwetsbaar zijn. Ik vind het dan ook cruciaal dat advocaten, net als onze justitieassistenten, een reflex leren ontwikkelen om oog te hebben voor die kwetsbaarheden", zegt Vlaams minister van Justitie en Handhaving Zuhal Demir. "Het doet me plezier om vast te stellen dat al meer dan 200 advocaten de opleiding zijn gestart die we daarvoor aanbieden. Aan hun collega's die de opleiding nog niet zijn gestart heb ik één boodschap: wacht er niet mee. Het is een kleine inspanning voor een groots resultaat: het verschil maken voor slachtoffers voor de rest van hun leven", aldus minister Demir.

Achtergrond van de opleiding

Uit een peiling bij 2300 Belgen, kort voor de start van de opleiding, zei 20% van de bevraagde vrouwen en 14% van de bevraagde mannen dat ze ooit verkracht werden.

Door de #metoo-beweging durven almaar meer slachtoffers te getuigen over seksueel geweld en welke traumatische gevolgen dat op hen had. Maar veel andere slachtoffers zwijgen nog altijd uit angst om niet geloofd te worden of omdat ze vrezen voor represailles van de dader. Om die reden doen nog altijd maar weinig slachtoffers van seksueel geweld een aangifte bij de politie. Naar schatting wordt 90% van de gevallen niet aangegeven.

Seksueel geweld kan meerdere gevolgen hebben voor slachtoffers en moet daarom multidisciplinair worden aangepakt: politioneel, juridisch, medisch en psychosociaal. Advocaten spelen dus voor de slachtoffers ook een belangrijke rol in het verwerkingsproces en hun beleving van de gerechtelijke procedure.

Daarom richtte Advocaat.be samen met Vlaams minister Demir een interactieve opleiding rond seksueel geweld op. Professor Ines Keygnaert en haar teamleden van het Gender &Violence Team (UGent) werkte de opleiding uit. Advocaten leren er onder meer over de impact van seksueel geweld op slachtoffers en hun steunfiguren, over online seksueel geweld en het online juridische kader.

Omdat het op 22 februari de Europese Dag van het Slachtoffer is vonden we dit een geschikte gelegenheid om al een eerste cheque van 14 790 euro uit te reiken aan de Zorgcentra. Bij elke volgende groep advocaten die de opleiding afrondt blijft Advocaat.be ook in de toekomst nog 145 euro per deelnemer doorstorten naar de Zorgcentra Na Seksueel Geweld.

Laatste persberichten

Overleg
4/08/23

Advocaat.be reageert bezorgd over voorgestelde wetsontwerp rond bewindvoering

Advocaat.be uit haar bezorgdheid over het voorgestelde wetsontwerp rond bewindvoering, zoals voorgesteld door minister van Justitie Vincent Van Quickenborne. Dit wetsontwerp wil een kleine groep van nalatige, buitensporige en frauduleuze bewindvoerders aanpakken. En hoewel advocaat.be de intentie achter het wetsontwerp begrijpt om misbruiken en wantoestanden aan te pakken, zijn er enkele bezwaren.

Meer lezen
7/07/23

Overzicht van de tuchtprocedures tegen advocaten in Vlaanderen

Het College van Toezicht van de Vlaamse advocatuur heeft zijn derde verslag gepubliceerd. Dat geeft een overzicht van de tuchtprocedures tegen advocaten in Vlaanderen (inclusief Brussel-Nederlands) in het gerechtelijk jaar dat loopt van 1 september 2021 tot 31 augustus 2022.

Meer lezen
Stop
3/07/23

Advocaat.be steunt de boodschap van de familie Van Espen

Advocaat.be looft het genuanceerde en positieve karakter van de brief van de familie Van Espen eind april aan de Kamercommissie Justitie. Advocaat.be zal op 4 juli in de hoorzitting van de Kamercommissie uiteenzetten dat we de boodschap van de familie Van Espen onder meer ondersteunen via onze inspanningen bij de oprichting en uitrol van de zorgcentra na seksueel geweld.

Meer lezen