Ga verder naar de inhoud
02/11/2

DVZ moet advocaten de rechtstreekse contactgegevens bezorgen van haar ambtenaren, dat heeft de rechter beslist.

De rechtbank van eerste aanleg in Brussel heeft in een recente uitspraak bevolen dat Dienst Vreemdelingenzaken (DVZ) advocaten de rechtstreekse contactgegevens van haar ambtenaren moet verstrekken. De rechtbank gaat daarmee in op onze eis en mr. Kati Verstrepen, advocaat in vreemdelingenrecht.

We hebben in juni 2022 de Belgische Staat gedagvaard omdat de Dienst Vreemdelingenzaken al meer dan 4 jaar nalaat om advocaten een gedetailleerde lijst met contactgegevens van diensten en ambtenaren te bezorgen.

Momenteel krijgen advocaten alleen te algemene contactgegevens van verschillende diensten bij DVZ.

De rechter is van oordeel dat DVZ naast de algemene informatie die de dienst nu al bekend maakt, opnieuw een gedetailleerde lijst aan de Orde moet bezorgen met alle namen, functies, rechtstreekse telefoonnummers en e-mailadressen van de ambtenaren.

Waarom is dit zo belangrijk?

Direct contact met een DVZ-ambtenaar is van essentieel belang voor advocaten. Het stelt hen in staat om de ambtenaar snel op de hoogte te stellen van belangrijke bewijsstukken die op het laatste moment aan het dossier moeten worden toegevoegd.

In procedures van vreemdelingenrecht moet een advocaat soms op zeer korte termijn bewijs leveren dat bijvoorbeeld een visumaanvraag rechtvaardigt. Accurate en actuele informatie leidt tot juistere en betere beslissingen, wat in het belang is van alle betrokkenen.

De Belgische Staat heeft tot 15 november de tijd gekregen om die gedetailleerde lijst met contactgegevens over te maken. Bij vertraging kan een dwangsom van 500 euro per dag worden opgelegd. De rechter vindt dit nodig omdat DVZ herhaaldelijk rechterlijke uitspraken heeft genegeerd. De rechter verwoordde letterlijk dat hij heimwee heeft naar de tijd waarin een openbaar bestuur rechterlijke uitspraken zonder fout naleefde.

Kantoor
Kantoor - iStock

Achtergrondinformatie

Het is de tweede keer dat een rechter de Belgische Staat dwingt om advocaten een volledig organigram van de Dienst Vreemdelingenzaken te bezorgen. De eerste keer was dat in een vonnis van 22 augustus 2011.

Bijna 8 jaar lang ging het goed. De Orde vroeg en kreeg die lijst op regelmatige basis. De laatste keer was dat op 25 maart 2019. Sindsdien ontving de beroepsorganisatie van de advocaten alleen nog een lijst met algemene contactgegevens van de verschillende diensten.

Laatste persberichten

28/10/23

Vandaag rouwt de hele advocatuur met de familie van mr. Van der Stichelen.

Met afgrijzen verneemt Advocaat.be het gewelddadige overlijden van mr. Claudia Van der Stichelen in Sint-Lievens-Houtem en het neerschieten van haar zoon. We betuigen ons medeleven aan alle dierbaren van het slachtoffer.

Meer lezen
Overleg
4/08/23

Advocaat.be reageert bezorgd over voorgestelde wetsontwerp rond bewindvoering

Advocaat.be uit haar bezorgdheid over het voorgestelde wetsontwerp rond bewindvoering, zoals voorgesteld door minister van Justitie Vincent Van Quickenborne. Dit wetsontwerp wil een kleine groep van nalatige, buitensporige en frauduleuze bewindvoerders aanpakken. En hoewel advocaat.be de intentie achter het wetsontwerp begrijpt om misbruiken en wantoestanden aan te pakken, zijn er enkele bezwaren.

Meer lezen
7/07/23

Overzicht van de tuchtprocedures tegen advocaten in Vlaanderen

Het College van Toezicht van de Vlaamse advocatuur heeft zijn derde verslag gepubliceerd. Dat geeft een overzicht van de tuchtprocedures tegen advocaten in Vlaanderen (inclusief Brussel-Nederlands) in het gerechtelijk jaar dat loopt van 1 september 2021 tot 31 augustus 2022.

Meer lezen