Ga verder naar de inhoud
21/12/21

Hervorming stageopleiding voor advocaten-stagiairs: Advocaat.be deelt bezorgdheid en streeft naar toegankelijke en kwalitatieve opleiding

De Vlaamse Vereniging van Studenten (VVS) heeft kritiek op de plannen voor de hervorming van de beroepsopleiding voor advocaten-stagiairs. Advocaat.be deelt de bekommernis van de studenten dat het beroep van advocaat in principe toegankelijk moet zijn voor elke afgestudeerde in de rechten. Het voorontwerp van wet rond modernisering van de advocatuur bepaalt inderdaad dat die beroepsopleiding de vorm aanneemt van een aanvullende studie, die voorafgaat aan de aanvang van de eigenlijke stage als advocaat.

De aanvullende studie mag er niet toe leiden dat het beroep enkel weggelegd zou zijn voor vermogende kringen

Daarom eisen we een behoorlijk sociaal statuut voor de aspirant-advocaten en zullen toezien op de betaalbaarheid van de studie. Er zal ook de nodige aandacht zijn voor financiële ruggensteun voor wie het moeilijk heeft
Peter Callens, voorzitter van Advocaat.be

De hervorming is uitgewerkt door toenmalig minister van Justitie Vincent Van Quickenborne. De communautaire Ordes van advocaten, dat zijn Advocaat.be en Avocats.be, steunen dat plan maar begrijpen ook de kritiek erop.

Echter, de inhoud, duurtijd, modaliteiten en kostprijs van de opleiding moeten nog vaste vorm krijgen. Bovendien is onderwijs een gemeenschapsmaterie, zodat het plan ook uitwerking vereist in samenspraak met de onderwijskabinetten aan beide zijden van de taalgrens. Dat verklaart waarom de inwerkingtreding pas voorzien is voor 2028. Daarom is het te vroeg om nu al aan de alarmbel te trekken.

Centraal in de hervorming staat de kwaliteit van de opleiding voor advocaten-stagiairs, zodat zij beter beslagen ten ijs kunnen komen. Nu moeten de stagiairs hun stage onderbreken voor het volgen van lessen en het afleggen van de balie-examens. In sommige gevallen werkt dat storend voor de behandeling van lopende rechtszaken. Advocaten-stagiairs mogen vanaf dag één ook zo goed als alle taken verrichten die ervaren advocaten op zich mogen nemen, terwijl zij de beroepsopleiding nog moeten volgen. De Ordes zijn ervan overtuigd dat daar ruimte voor verbetering in zit.

Parallel met de invoering van de nieuwe opleiding zal ook de duur van de stage verkort worden. Daarmee volgt België het voorbeeld van Frankrijk, waar een vergelijkbaar stelsel al vele jaren succesvol blijkt.

Op dit ogenblik bedraagt de inschrijvingsprijs voor de stagelessen EUR 1.150. Dat bedrag komt overeen met de effectieve kostprijs. Het is juist dat naar verwachting de kost van de opleiding door de hervorming zal stijgen, maar het is te vroeg om te speculeren over het bedrag dat elke aspirant-advocaat daarvoor zal moeten betalen.

De open en democratische toegang tot de advocatuur staat centraal in het beleid van de Ordes. Die zorg moet in evenwicht gebracht worden met de eigentijdse, gewettigde verwachting dat advocaten een aangepaste en performante opleiding krijgen alvorens zij aan hun beroepsactiviteit beginnen, in het belang van de rechtzoekenden.

Advocaat.be gaat daarover graag in gesprek met de VVS.

Laatste persberichten

Persconferentie
31/05/24

Meerderheid verkiezingsprogramma’s bedreigt de rechtstaat

Het merendeel van de verkiezingsprogramma’s bevatten punten die een rechtstreekse bedreiging vormen voor de rechtstaat, geen enkele partij biedt 100% garantie op de principes ervan. De rechtstaat blijkt geen rustig bezit maar een werkwoord. "Zorg voor de rechtstaat en de rechtstaat zorgt voor jou," verklaart Peter Callens, voorzitter van Advocaat.be. "De rechtstaat beschermt ons tegen willekeur, machtsmisbruik en corruptie dankzij instellingen en regels."

Meer lezen
Rechtbank Brussel
6/03/24

Justitie zal sterker blijken dan de examenfraude

We blijven erin ­geloven dat rechters hun taak ­gewetensvol uitoefenen, zegt Peter Callens namens alle advocaten.

Meer lezen
29/01/24

Florian Pollefeyt wint prestigieuze scriptieprijs

Florian Pollefeyt, afgestudeerd aan de KU Leuven met eersteklas onderscheiding voor zowel zijn bachelor- als masterdiploma, heeft de scriptieprijs 2023 van Advocaat.be in de wacht gesleept. Zijn uitzonderlijke prestaties en toewijding aan juridisch onderzoek zijn beloond met een bedrag van 2.500 euro.

Meer lezen