Ga verder naar de inhoud
26/06/26

Just Consult - de strafpleiters gaan eindelijk de 21ste eeuw in

We zijn heel erg blij dat minister van Justitie Vincent Van Quickenborne met Just Consult de start van het digitaal strafdossier gelanceerd heeft. Advocaat.be, ook bekend als de Orde van Vlaamse Balies, heeft er als beroepsgroep bij alle ministers van Justitie jarenlang voor geijverd dat advocaten via digitale weg strafdossiers zouden kunnen inkijken. We hebben er constructief over samengewerkt met het kabinet van minister van Justitie Van Quickenborne en nu is het eindelijk zover.

Bestuurder Erik Valgaeren
Bestuurder Erik Valgaeren - De Klikfabrik

“We zijn blij dat we een minister hebben die onze visie op digitalisering deelt. Hiermee krijgen we een begin van wapengelijkheid met het openbaar ministerie dat via hetzelfde IT-programma als de rechters strafdossiers allang via digitale weg kon inkijken.”, zegt Erik Valgaeren, bestuurder digitalisering bij Advocaat.be.

Bestuurder Erik Schellingen
Bestuurder Erik Schellingen - De Klikfabrik

Zoals mr. Jef Vermassen terecht opmerkte in het VTM Nieuws van 13u zal Just Consult de advocaten veel tijd besparen. De bestuurder strafrecht bij Advocaat.be, Erik Schellingen, treedt hem bij: “Dit is de eerste stap in de richting van een digitaal strafdossier, ook voor de strafpleiters. Voor hen is het stilaan gedaan met spurten naar de griffie om er, soms samen met je cliënt, het papieren dossier in te kijken en er snel kopieën of foto’s met je smartphone van te maken zodat je het dossier op een later moment nog eens kan raadplegen. De strafpleiters stappen eindelijk de 21ste eeuw in.”

Voorlopig kunnen advocaten nog niet alle strafdossiers inkijken: het zijn dossiers over onder meer moord en doodslag, zedenfeiten (zoals seksueel geweld) en opzettelijke slagen en verwondingen. Voorts gaat het ook alleen nog maar over dossiers in gerechtelijke onderzoeken en dit vanaf het moment dat de raadkamer of de kamer van inbeschuldigingstelling beslist welke verdachte zich voor het misdrijf voor de rechter moet verantwoorden. Wat er daarvoor gebeurt in het strafdossier kunnen de strafpleiters nog niet op een digitale manier bestuderen in het dossier. Bovendien is van die specifieke strafdossiers voorlopig nog maar een kwart ingescand. Maar het is een begin, dat begrijpen we. De strafdossiers zullen nu stapsgewijs gedigitaliseerd worden, de strafpleiters onder ons kijken al reikhalzend uit naar het moment dat ze via digitale weg alle strafdossiers zullen kunnen inkijken en kopiëren.

Laatste persberichten

Overleg
4/08/23

Advocaat.be reageert bezorgd over voorgestelde wetsontwerp rond bewindvoering

Advocaat.be uit haar bezorgdheid over het voorgestelde wetsontwerp rond bewindvoering, zoals voorgesteld door minister van Justitie Vincent Van Quickenborne. Dit wetsontwerp wil een kleine groep van nalatige, buitensporige en frauduleuze bewindvoerders aanpakken. En hoewel advocaat.be de intentie achter het wetsontwerp begrijpt om misbruiken en wantoestanden aan te pakken, zijn er enkele bezwaren.

Meer lezen
7/07/23

Overzicht van de tuchtprocedures tegen advocaten in Vlaanderen

Het College van Toezicht van de Vlaamse advocatuur heeft zijn derde verslag gepubliceerd. Dat geeft een overzicht van de tuchtprocedures tegen advocaten in Vlaanderen (inclusief Brussel-Nederlands) in het gerechtelijk jaar dat loopt van 1 september 2021 tot 31 augustus 2022.

Meer lezen
Stop
3/07/23

Advocaat.be steunt de boodschap van de familie Van Espen

Advocaat.be looft het genuanceerde en positieve karakter van de brief van de familie Van Espen eind april aan de Kamercommissie Justitie. Advocaat.be zal op 4 juli in de hoorzitting van de Kamercommissie uiteenzetten dat we de boodschap van de familie Van Espen onder meer ondersteunen via onze inspanningen bij de oprichting en uitrol van de zorgcentra na seksueel geweld.

Meer lezen