Ga verder naar de inhoud
29/06/29

Mensen met schulden mogen geen speelbal zijn van gerechtsdeurwaarderslobby

Door de coronacrisis zullen op korte termijn steeds meer burgers hun schulden niet meer kunnen betalen. Uit het niets werd vorige week een wetsvoorstel ingediend dat morgen al in het parlement zal worden behandeld. Onder het mom van de coronacrisis wordt er daarmee getracht een nieuw monopolie te geven aan de gerechtsdeurwaarders. De Orde van Vlaamse Balies (OVB) verzet zich daar uitdrukkelijk tegen.

Het wetsvoorstel “betreffende tijdelijke en structurele schuldhulpverlening” heeft onder meer de bedoeling om een reeds door een gerechtsdeurwaarderskantoor ontwikkelde databank nu wettelijk verplicht te maken. Het lijkt op wetgeving op bestelling.

De OVB heeft eerder al opgemerkt dat de tekst naast ernstige principiële bezwaren, ook op juridisch-technische gronden problematisch is. Zo wordt in het geheel geen rekening gehouden met de privacyregels.

De gerechtsdeurwaarders willen de situatie rond de coronacrisis misbruiken om een monopolie te verwerven in de afhandeling van schulden. Dat is echter niet hun wettelijke taak. Bovendien zijn ze daar ook niet het best voor geplaatst. De OVB publiceert een uitvoerige studie over de buitengerechtelijke afhandeling van schulden en brengt daarbij de problemen in kaart wanneer de gerechtsdeurwaarder in de plaats komt van de rechter.

De OVB roept de wetgever op om aandachtig te zijn en zich niet te bezondigen aan dagjespolitiek. Mensen met schulden verdienen beter dan dat.

Laatste persberichten

Overleg
4/08/23

Advocaat.be reageert bezorgd over voorgestelde wetsontwerp rond bewindvoering

Advocaat.be uit haar bezorgdheid over het voorgestelde wetsontwerp rond bewindvoering, zoals voorgesteld door minister van Justitie Vincent Van Quickenborne. Dit wetsontwerp wil een kleine groep van nalatige, buitensporige en frauduleuze bewindvoerders aanpakken. En hoewel advocaat.be de intentie achter het wetsontwerp begrijpt om misbruiken en wantoestanden aan te pakken, zijn er enkele bezwaren.

Meer lezen
7/07/23

Overzicht van de tuchtprocedures tegen advocaten in Vlaanderen

Het College van Toezicht van de Vlaamse advocatuur heeft zijn derde verslag gepubliceerd. Dat geeft een overzicht van de tuchtprocedures tegen advocaten in Vlaanderen (inclusief Brussel-Nederlands) in het gerechtelijk jaar dat loopt van 1 september 2021 tot 31 augustus 2022.

Meer lezen
Stop
3/07/23

Advocaat.be steunt de boodschap van de familie Van Espen

Advocaat.be looft het genuanceerde en positieve karakter van de brief van de familie Van Espen eind april aan de Kamercommissie Justitie. Advocaat.be zal op 4 juli in de hoorzitting van de Kamercommissie uiteenzetten dat we de boodschap van de familie Van Espen onder meer ondersteunen via onze inspanningen bij de oprichting en uitrol van de zorgcentra na seksueel geweld.

Meer lezen