Ga verder naar de inhoud
16/09/16

Niet advocaten, maar toeterende politici op sociale media zijn handelaars in ijdele hoop

De Orde van Vlaamse Balies heeft met verbijstering kennisgenomen van het Twitter-bericht van Theo Francken, die namens de NV-A mee de onderhandelingen voert voor de vorming van nieuwe regeringen in dit land.

Hij gaf commentaar op een arrest van de Raad van State dat een Koninklijk Besluit vernietigt waarin de voormalige staatssecretaris voor Asiel en Migratie de retributie voor een verblijfsvergunning had opgetrokken. De politicus vindt dat een “totaal verkeerd signaal”. Er moet aan herinnerd worden dat de Raad van State alleen maar de wettelijkheid van een besluit onderzoekt, zodat het enige signaal kan zijn dat de voormalige staatssecretaris zijn werk niet behoorlijk heeft gedaan. Een KB moet immers voldoen aan de wet, wat hier dus niet het geval is. De Raad van State is het bevoegde orgaan om daarover te oordelen.

De voormalige staatssecretaris vindt het bovendien nodig om op Twitter daarbij nog te melden dat “de stortvloed aan verblijfsaanvragen van pro deo advocaten en andere handelaars in ijdele hoop dringend (moest) worden aangepakt”. Advocaten hebben de taak en de plicht om op te komen voor de rechtmatige belangen van hun cliënten. Ze kunnen (en moeten zelfs) alle daarop geldende wetten inroepen, met inbegrip van de hogere normen die deel uitmaken van het Belgisch recht. Wie toetert dat advocaten die hun plicht doen “handelaars in ijdele hoop” zijn bewijst daarmee niets te begrijpen van de fundamenten van de rechtsstaat, tenzij hij zou willen aanvoeren dat België het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens moet opzeggen en uit de Raad van Europa stappen.

Net morgen lanceert de Orde van Vlaamse Balies een campagne om aandacht te vragen voor de fundamentele principes van een democratische rechtsstaat, nu dit op sociale media steeds meer wordt genegeerd of ontkend. Een voormalig staatssecretaris die zo reageert op een door het hoogste rechtscollege vernietigd besluit dat hij had uitgevaardigd, is daarmee zelf een handelaar “in ijdele hoop”. De hoop met name dat in ons land het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens kan worden genegeerd.

Het is alvast de hoop van de Orde van Vlaamse Balies dat die illusie kan worden ontkracht. De dag dat advocaten niet meer op onafhankelijke wijze de belangen van hun cliënten mogen verdedigen, is het ook gedaan met de rechtsstaat. Dat is allicht niet de bedoeling van diegenen die advocaten wegzetten als “handelaars in ijdele hoop”, maar hun uitspraken dragen er wel toe bij.

Laatste persberichten

Overleg
4/08/23

Advocaat.be reageert bezorgd over voorgestelde wetsontwerp rond bewindvoering

Advocaat.be uit haar bezorgdheid over het voorgestelde wetsontwerp rond bewindvoering, zoals voorgesteld door minister van Justitie Vincent Van Quickenborne. Dit wetsontwerp wil een kleine groep van nalatige, buitensporige en frauduleuze bewindvoerders aanpakken. En hoewel advocaat.be de intentie achter het wetsontwerp begrijpt om misbruiken en wantoestanden aan te pakken, zijn er enkele bezwaren.

Meer lezen
7/07/23

Overzicht van de tuchtprocedures tegen advocaten in Vlaanderen

Het College van Toezicht van de Vlaamse advocatuur heeft zijn derde verslag gepubliceerd. Dat geeft een overzicht van de tuchtprocedures tegen advocaten in Vlaanderen (inclusief Brussel-Nederlands) in het gerechtelijk jaar dat loopt van 1 september 2021 tot 31 augustus 2022.

Meer lezen
Stop
3/07/23

Advocaat.be steunt de boodschap van de familie Van Espen

Advocaat.be looft het genuanceerde en positieve karakter van de brief van de familie Van Espen eind april aan de Kamercommissie Justitie. Advocaat.be zal op 4 juli in de hoorzitting van de Kamercommissie uiteenzetten dat we de boodschap van de familie Van Espen onder meer ondersteunen via onze inspanningen bij de oprichting en uitrol van de zorgcentra na seksueel geweld.

Meer lezen