Ga verder naar de inhoud
16/09/16

Niet advocaten, maar toeterende politici op sociale media zijn handelaars in ijdele hoop

De Orde van Vlaamse Balies heeft met verbijstering kennisgenomen van het Twitter-bericht van Theo Francken, die namens de NV-A mee de onderhandelingen voert voor de vorming van nieuwe regeringen in dit land.

Hij gaf commentaar op een arrest van de Raad van State dat een Koninklijk Besluit vernietigt waarin de voormalige staatssecretaris voor Asiel en Migratie de retributie voor een verblijfsvergunning had opgetrokken. De politicus vindt dat een “totaal verkeerd signaal”. Er moet aan herinnerd worden dat de Raad van State alleen maar de wettelijkheid van een besluit onderzoekt, zodat het enige signaal kan zijn dat de voormalige staatssecretaris zijn werk niet behoorlijk heeft gedaan. Een KB moet immers voldoen aan de wet, wat hier dus niet het geval is. De Raad van State is het bevoegde orgaan om daarover te oordelen.

De voormalige staatssecretaris vindt het bovendien nodig om op Twitter daarbij nog te melden dat “de stortvloed aan verblijfsaanvragen van pro deo advocaten en andere handelaars in ijdele hoop dringend (moest) worden aangepakt”. Advocaten hebben de taak en de plicht om op te komen voor de rechtmatige belangen van hun cliënten. Ze kunnen (en moeten zelfs) alle daarop geldende wetten inroepen, met inbegrip van de hogere normen die deel uitmaken van het Belgisch recht. Wie toetert dat advocaten die hun plicht doen “handelaars in ijdele hoop” zijn bewijst daarmee niets te begrijpen van de fundamenten van de rechtsstaat, tenzij hij zou willen aanvoeren dat België het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens moet opzeggen en uit de Raad van Europa stappen.

Net morgen lanceert de Orde van Vlaamse Balies een campagne om aandacht te vragen voor de fundamentele principes van een democratische rechtsstaat, nu dit op sociale media steeds meer wordt genegeerd of ontkend. Een voormalig staatssecretaris die zo reageert op een door het hoogste rechtscollege vernietigd besluit dat hij had uitgevaardigd, is daarmee zelf een handelaar “in ijdele hoop”. De hoop met name dat in ons land het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens kan worden genegeerd.

Het is alvast de hoop van de Orde van Vlaamse Balies dat die illusie kan worden ontkracht. De dag dat advocaten niet meer op onafhankelijke wijze de belangen van hun cliënten mogen verdedigen, is het ook gedaan met de rechtsstaat. Dat is allicht niet de bedoeling van diegenen die advocaten wegzetten als “handelaars in ijdele hoop”, maar hun uitspraken dragen er wel toe bij.

Laatste persberichten

Persconferentie
31/05/24

Meerderheid verkiezingsprogramma’s bedreigt de rechtstaat

Het merendeel van de verkiezingsprogramma’s bevatten punten die een rechtstreekse bedreiging vormen voor de rechtstaat, geen enkele partij biedt 100% garantie op de principes ervan. De rechtstaat blijkt geen rustig bezit maar een werkwoord. "Zorg voor de rechtstaat en de rechtstaat zorgt voor jou," verklaart Peter Callens, voorzitter van Advocaat.be. "De rechtstaat beschermt ons tegen willekeur, machtsmisbruik en corruptie dankzij instellingen en regels."

Meer lezen
Rechtbank Brussel
6/03/24

Justitie zal sterker blijken dan de examenfraude

We blijven erin ­geloven dat rechters hun taak ­gewetensvol uitoefenen, zegt Peter Callens namens alle advocaten.

Meer lezen
29/01/24

Florian Pollefeyt wint prestigieuze scriptieprijs

Florian Pollefeyt, afgestudeerd aan de KU Leuven met eersteklas onderscheiding voor zowel zijn bachelor- als masterdiploma, heeft de scriptieprijs 2023 van Advocaat.be in de wacht gesleept. Zijn uitzonderlijke prestaties en toewijding aan juridisch onderzoek zijn beloond met een bedrag van 2.500 euro.

Meer lezen