Ga verder naar de inhoud
13/03/13

OVB bezorgd over lot van zwakkeren

Het is hartverwarmend vast te stellen dat ook in deze moeilijke tijden vele mensen blijk geven van grote solidariteit en bezorgdheid voor de andere. De OVB blijft bezorgd over de goede werking van de rechtsstaat en de bescherming van de rechten van alle mensen.

In deze moeilijke tijden moet onze bijzondere aandacht gaan naar de meest kwetsbaren zoals de talrijke mensen die ontheemd zijn ten gevolge van oorlog en conflicten en daardoor in onveilige en ongezonde omstandigheden moeten leven. Ook de OVB is geraakt door penibele beelden aan landgrenzen, waar behoeftigen worden teruggeduwd, de onmenselijke situatie van massa's vluchtelingen, waaronder vele kinderen, zonder vooruitzichten opeengepakt in kampen, zoals de meer dan 20.000 mensen op Lesbos en nog eens 18.000 op Samos, Chios, Leros en Kos, in strijd met de afspraken voor een inrichting van maximum 6.200 mensen. Het is schrijnend vast te stellen dat afspraken en regels in Europa niet worden nageleefd.

Onze aandacht en bezorgdheid gaan ook naar de kwetsbaren dichter bij ons, zoals de toestand van gedetineerden, de opvang van asielaanvragen, de gesloten instellingen, enz.

De OVB doet een oproep tot solidariteit en menselijkheid, om ook nu blijvend aandacht te hebben voor de situaties van gedetineerden, voor de opvang van asielaanvragen, de toestand in de gesloten instellingen, enz. De OVB dringt aan dat elke situatie grondig, objectief en sereen wordt onderzocht en telkens wordt gestreefd naar humane oplossingen.

Laat ons niet vervallen in cynisme en ongevoeligheid maar integendeel eisen dat duidelijke regels worden opgesteld die getuigen van een menselijke en solidaire aanpak en dat de afspraken en regels ook worden nageleefd.

Laatste persberichten

Bijstand
10/05/23

Het systeem van advocaten pro Deo is een onmisbare schakel in de effectieve toegang van mensen tot het recht en de rechter.

Voor Advocaat.be staat de toegang tot het recht en de rechter centraal, voor elke rechtzoekende. De overheid moet dat recht waarborgen: artikel 23 van de Grondwet bepaalt dat iedereen recht heeft op juridische bijstand. Het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens en Europese Unierecht bevestigen dat.

Meer lezen
11/04/23

Grondwettelijk Hof vernietigt attentieplicht.

Wie bezwaren heeft tegen het uitreiken van een omgevingsvergunning moet daarvoor argumenten aanhalen. In een decreet werd bepaald dat alle bezwaren tijdens de gunningsprocedure bij de administratie moesten worden geopperd en niet later. Wie later bezwaren uitte, kon nergens meer terecht met zijn bemerkingen als de administratie de procedure afrondt. Wij vonden het niet terecht dat mensen hun argumenten dan ook niet meer konden laten beoordelen door een rechter. Het Grondwettelijk Hof volgde onze redenering daarin en vernietigde de bewuste decreetswijziging.

Meer lezen
Rechtbank Brussel
27/03/23

Mag de advocaat zijn cliënt nog naar behoren verdedigen?

We vinden het zorgwekkend dat het Hof van Cassatie de weg inslaat van een zeer drastische beperking op de pleittijd van de advocaat. Concreet oordeelde het Hof dat de Kamer van Inbeschuldigingstelling de advocaat van de gedetineerde al na 10 minuten mocht sommeren om zijn pleidooi af te ronden.

Meer lezen