Ga verder naar de inhoud
09/02/9

Pano illustreert de absolute noodzaak van een advocaat bij politieverhoor

“De reportage van Pano toont pijnlijk duidelijk aan hoe belangrijk de aanwezigheid van een advocaat is bij een politieverhoor”, zegt Sofie Demeyer, woordvoerder van Advocaat.be (ook bekend als de Orde van Vlaamse Balies OVB). Sinds 1 januari 2012 heeft elke verdachte recht op een advocaat voor een vertrouwelijk overleg voorafgaand aan het politieverhoor en bijstand van een advocaat tijdens dat politieverhoor.

Recent vierden we dus de tiende verjaardag van de (eerste) Salduz-wet. Ik breng u even in herinnering hoe die Salduzwetgeving tot stand kwam: de 17-jarige Yusuf Salduz werd door de Turkse politie gearresteerd op verdenking van deelname aan een onwettige demonstratie ter ondersteuning van de PKK en het ophangen van een spandoek. Tijdens het politieverhoor heeft hij een bekentenis afgelegd, die hij later introk bij de openbaar aanklager en bij de onderzoeksrechter. Hij zegt dat hij tijdens het politieverhoor onder druk was gezet en werd geslagen. Op basis van zijn verklaringen tijdens het politieverhoor werd hij veroordeeld tot een gevangenisstraf. De man kaartte dit aan voor het Europees Hof voor de Rechten van de Mens en dat oordeelde in een arrest van 27 november 2008 dat uit artikel 6 van het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens voortvloeit dat een verdachte door een raadsman moet worden bijgestaan vanaf het moment dat de ondervraging door de politie begint.

In 2011 paste ons land het Belgische strafprocesrecht aan en sinds 1 januari 2012 heeft een verdachte recht op een advocaat voor het voorafgaand vertrouwelijk overleg en voor bijstand tijdens het politieverhoor. De Pano-reportage van 9 februari 2022 ging over feiten die zich afspeelden vlak voor de inwerkingtreding van die Salduz-wet. Het maakte meteen pijnlijk duidelijk hoe belangrijk de aanwezigheid van een advocaat is bij dat politieverhoor. Het is belangrijk om de rechten van verdediging van een rechtzoekende te beschermen en bij uitbreiding vormt het ook een bescherming voor de rechtstaat.

De reportage vertoont veel gelijkenissen met de zaak van de Turkse Yusuf Salduz. Al gaat het dan in deze reportage niet over een jonge adolescent maar over een bijzonder kwetsbare, zwakbegaafde man die na herhaalde, urenlange ondervraging en onder ongeoorloofde dwang van politiespeurders tot bekentenissen overging. Ook daar was op geen enkel moment een advocaat aanwezig.

Na negen jaar sprak de correctionele rechtbank van Dendermonde de man vrij. De rechters oordeelden dat het gebruik van de verhoren strijdig zou zijn met het recht op een eerlijk proces en dat er onvoldoende andere elementen waren die zijn schuld konden bewijzen.

Woordvoerder Sofie Demeyer
Woordvoerder Sofie Demeyer - De Klikfabrik

De zaak uit de reportage van Pano toont aan hoe belangrijk het is om geen afstand te doen van het inmiddels verworven recht op bijstand van een advocaat tijdens het politieverhoor”, zegt Sofie Demeyer, woordvoerder van Advocaat.be. “Het is niet omdat een verdachte onschuldig is dat hij/zij geen advocaat kan gebruiken. Onder druk van stress en emotie, eigen aan een verhoor als verdachte, zegt iemand weleens verwarrende of onware dingen die u nadien nog lang kunnen achtervolgen. Een advocaat weet wat de politie kan en mag en beschermt de cliënt zo tegen eventuele druk die de politie zou kunnen uitoefenen om bepaalde uitspraken of bekentenissen te bekomen. De advocaat zorgt ervoor dat de rechten van elke verdachte worden gerespecteerd, of die nu schuldig of onschuldig is.”

Pieter Tersago, wetenschappelijk medewerker aan de KU Leuven maar vroeger zelf advocaat, schetst terecht dat een advocaat een cruciale waarborg biedt, een garantie tegen afgedwongen, zelfs valse verklaringen.

Advocaat.be (ook bekend als de Orde van Vlaamse Balies OVB) zorgt er bovendien voor dat alle advocaten die aan gearresteerde verdachten worden toegewezen een bijzondere Salduz-opleiding hebben genoten waarin zij onder meer communicatievaardigheden en verhoortechnieken hebben aangeleerd zodat zij hun cliënten op de best mogelijke manier kunnen adviseren en bijstaan.

Laatste persberichten

23/11/22

Professionele bewindvoerders zijn onmisbaar in het bijstaan van kwetsbare mensen

In De Ochtend op Radio 1 stelde Helena Verwimp, de woordvoerder van Notaris.be, dat mensen bij het opstellen van een zorgvolmacht eerder hun vertrouwen stellen in een familielid of iemand uit de vriendenkring, en niet in een professionele bewindvoerder. Het zijn heel vaak advocaten die worden aangesteld als professioneel bewindvoerder. Zij vormen net een meerwaarde in het bijstaan van mensen met een beperking of kwetsbare mensen.

Meer lezen
3/10/22

Justitie zegt neen tegen vooruitgang

De Kamer keurde op 5 mei 2019 een wet goed die België eindelijk een databank van vonnissen en arresten zou geven. Ons land heeft lang op die databank moeten wachten – en wacht er in feite nog altijd op. Toch is zo’n instrument onmisbaar voor de ontwikkeling van het recht. Het laat ook een efficiëntere rechtsbedeling toe, zeker wanneer artificiële intelligentie kan worden toegepast op de gepseudonimiseerde beslissingen in de databank.

Meer lezen
Advocaten
16/09/22

Het Brusselse hof van assisen denkt volgens Advocaat.be 'outside the box' en speelt juridisch op veilig.

De discussie over de glazen boxen heeft de gemoederen de afgelopen periode flink beroerd. De klacht van de advocaten van de beschuldigden…
Meer lezen